Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 1/2019 pöytäkirja

23.1.2019

Vuokralaisneuvottelunta kokoontui 14.1. vuoden 2019 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa keskusteltiin mm. kolmen ajankohtaisen työryhmän asioista sekä  alkuvuoden talotoimikunnille ja vuokralaistoimikunnille tulleista lausuntopyynnöistä korjaustarpeista ja 2. vaiheen pisteytyksestä. Pöytäkirja liitteineen on luettavisssa osoitteeessa https://www.hekalaiset.fi/poytakirjat-ja-paatokset/poytakirjat/