Ajankohtaista

Määrärahaselvitys

Nyt on talotoimikuntien ja vuokralaistoimikuntien aika antaa selvitys vuoden 2018 toimintamäärärärahojen käytöstä. Selvitys tulee antaa talotoimikuntien omalle isännöitsijälleen ja…

Uudet kotisivut julkaistu

2.1.2019 on julkaistu uudet www.hekalaiset.fi sivut. Jatkossa kaikki Hekan asukkaiden tuottama materiaali löytyy näiltä sivuilta eli alueelliset osoitteet kuten malmi.hekalaiset.fi sivut poistuvat.…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 11/2018 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui 10.12. vuoden viimeiseen kokoukseensa. Kokouksessa kästeltiin mm. ensi vuoden toimintakalenteri. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa osoitteessa…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 10/2018 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui 12.11. kokoukseensa 10/2018. Keskeisepinä asioina oli asukasedustajien valinta työryhmiin, jotka käsittelevät palkkiosääntöä ja määrärahaohjetta. Palkkiosääntöä…

Helsingin kaupungin asuntojen vuokralaisneuvottelukunnan selvityspyyntö Aralle omistajan uudesta vuokrantasausmallista

Vuokralaisneuvottelukunta on jättänyt Aralle selvityspyynnön Hekan uudesta vuokrantasausmallista ja muusta syksyn toiminnasta. Selvityspyyntö on luettavissa osoitteessa…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 9/2018 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui maanantaina 8.10. vuoden yhdeksänteen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin mm. Aran selvityspyyntöä, heilurisaunoja, panttimaksujen palautusta sekä hekalaiset.fi…

Hyyryläispäivä 2018

Seitsemännet Hyyryläispäivät on nyt takana. Paikalla oli ennätysyleisö ja myös nettilähetystä katsoi runsas määrä kiinnostuneita. Kiitos kaikille osallistujille ja myös teille, jotka etukäteen…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 8/2018 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunnan 3.9. pidetyn kokouksen pöytäkirja 8/2018 on julkaistu osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/poytakirjat-ja-paatokset/poytakirjat/ . Kokouksessa käsiteltiin mm. kantelu…

Kansalaisaloite - Kiinteistöverosta luovuttava tai sen eriarvoistavat piirteet on korjattava

Nyt on allekirjoitettvana myös meitä Hekalaisia koskeva kansalaisaloite: Kiinteistöverosta luovuttava tai sen eriarvoistavat piirteet on korjattava. Jos olet samaa miletä, käy allekirjoittamassa…

Hekan uusi vuokrantasausmalli

Hekan uusi vuokrantasausmalli otetaan käyttöön siten, että vuoden 2019 vuokrat perustuvat siihen. Nyt on talotoimikunnilla parhaillaan lausunnolla tähän perustuvat laskelmat. Lausunnot tulee antaa…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 7/2018 pöytäkirja

Vuokralaiseneuvottelukunta kokontui 13.8. kokoukseensa 7/2018. Kokouksessa käsiteltiin mm. Hekan antamia uuden vuokrantasausmallin materiaaleja sekä valittiin asukkaiden edustajat työryhmään…

Ilmoittautuminen Hyyryläispäivään 6.10.2018 on alkanut

Vuokralaisneuvottelukunta järjestää lauantaina 6.10.2018 Koskenrannassa järjestyksessään seitsemännen Hyyryläispäivän. Tilaisuus on suunnattu vd-toimielinten jäsenille, kiinteistö- ja alueyhtiöiden…

Näin Heka suojaa henkilötietojamme

Hekan asukkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojakäytännöt löytyvät täältä: https://www.hekaoy.fi/fi/tietosuoja/asiakkaiden-henkilotietojen-kasittely-hekassa

Äänestä vuoden asukasta ja tai asukasaktiivia

Vuoden asukkaan ja asukasaktiivin haku on käynnistynyt. Vuoden asukasta voi ehdottaa osoitteessa https://www.hekaoy.fi/fi/vuodenasukas ja vuoden asukasaktiivia osoitteessa…

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 6/2018

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui ma 11.6. kevätkauden viimeiseen kokoukseensa 6/2018. Kokouksessa käsiteltiin mm. vuoden 2017 tilinpäätöstä. Liäksi päätettiin onko Heka tason yhteistyöelimen…

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 5/2018

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui maanantaina 7.5.2018 vuoden viidenteen kokoukseensa. Kokouksessa kuultiin mm. Hekan Ekofiksu -kiertueesta, Hekan talouden ja hallinnon valvojan lausunto sekä…

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 4/2018

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa ma 9.4. Kokouksen keskeisin asia oli PTS ja alustava 1-vaiheen tasaus. Tämä materiaali tulee tänne sivuille myöhemmin, kun ne ovat…

Ilta Hekan kanssa -tilaisuuden materiaali ja palautelomake on julkaistu

Ilta Hekan kanssa -tilaisuus järjestettiin to 22.3. Tilaisuuden videotallenne, materiaalit ja palautelomake on julkaistu osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/ilta-hekan-kanssa/

Hekan postituslista

Eilisessä 22.3. Ilta Hekan kanssa -tapahtumassa alettiin kerätä Hekan viestintärekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhteen niiden hekalaisten sähköpostiosoitteet, jotka jatkossa haluavat…

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 3/2018

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa ma 12.3. Kokouksen pöytäkirjaan voi tutustua osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/poytakirjat/

Hyvä vuokratapa -esite on julkaistu

Hyvä vuokratapa -esite on uudistettu ja julkaistiin 8.3.2018. Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä…

Hyvät vuokralaiset!

Vuosi 2018 on alkanut taas ja tänäkin vuonna joudumme taistelemaan oikeuksiemme puolesta koskien vuokra-asumista niin Hekassa kuin muissakin vuokrataloyhtiöissä.

Ilmoittautuminen Ilta Hekan kanssa -tilaisuuten on alkanut

Tilaisuus on suunnattu vd-toimielinten jäsenille, kiinteistö- ja alueyhtiöiden hallitusten ja yhteistyöelinten jäsenille ja varajäsenille, valvojille, talosuojeluhenkilöille sekä alueyhtiöiden ja…

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 2/2018

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui vuoden toiseen kokoukseen maanantaina 12.2. Kokouksessa vnk:n 2. varapuheenjohtajaksi valittiin Sebastian Franckenhaeuser Siilitieltä. Lisäksi käsiteltiin mm.…

Asunnottomuuden vähentämistä

Yhtenä ongelmana on koko ajan ollut, miten ne taloudet, joilla on luottotiedoissa epäselvyyksiä eivätkä siten saa itselleen kotivakuutusta, saavat vuokra-asunnon.

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 1/2018

Vuokralaisneuvottelukunta piti vuoden 2018 ensimmäisen kokouksen 8.1.2018. Kokous oli vaali- ja järjestäytymiskokous. Kokouksessa vnk:n puheenjohtajaksi kaudelle 2018-2019 valittiin jatkamaan Markku…

Vuokralaisneuvottelukunnan 2016-2017 viimeisen kokouksen 14/2017 pöytäkirja

Vuosien 2016-2017 vuokralaisneuvottelukunta kokokoontui 11.12. viimeiseen kokoukseensa 14/2017. Ennen kokouksen alkua muistettiin pitkäaikaisia vnk:laisia Raija Mannista ja Martti Poutasta, joille…

Asukastyytyväisyyskysely

Taas on aika kertoa, miten Heka on onnistunut asukastyytyväisyydessä. Asukastyytyväisyyskysely on avoinna 8.12. asti osoitteessa http://www.hekaoy.fi/asukaskysely. Käy antamassa mielipiteesi, näin…

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 13/2017

Vuokralaisneuvottelukunnan 6.11. pidetyn kokouksen 13/2017 pöytäkirja on nyt julkaistu osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/poytakirjat/ Kokouksessa käsiteltiin mm. aluastavasti ensi vuoden…

Sivuilla uutta tietoa

Hekalaiset.fi sivuille on nyt julkaista uutta tietoa. Ensinnäkin sieltä löytyy monien Hekan tehtäviin hakevien ehdokkaiden esittelyt. Kerran viikossa niitä tulee lisää. Hyyryläispäivän kohtaan on…

Vastaus vnk:n valitukseen Hekan päätöksestä yhtenäistää käyttökorvaukset

Vuokralaisneuvottelukunta sai ARA:lta vastauksen AVI:lle tekemäänsä valitukseen Hekan päätöksestä yhtenäistää käyttökorvaukset. Vastauksen voi lukea osoitteesta https://www.hekalaiset.fi/lausunnot/

Hekan uusi vuokrantasausmalli

Heka on uusimassa vuokrantasausmalliaan. Nyt voit lukea esityksestä ja vaikuttaa vuokralaisneuvottelukunnan lausuntoon asiasta osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/hekan-uusi-vuokrantasausmalli/.…

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 12/2017

Vuokralaisneuvottelukunta piti 9.10.2017 kokouksen 12/2017. Kokouksen tärkeimmäksi asiaksi nousi Hekan uuden vuokrantasausmallin lausunnon lähetekeskustelu. Asiaa pidetään yhtenä tärkeimmistä asioista…

Hyyryläispäivä

Hyyryläispäivä pidetään la 7.10. Finlandia-talossa Ennakkokysymyksiä Hekan kyselytuntiin voi tehdä osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/hyyrylaispaiva/ Päivän aikana on käytössä Viestiseinä. Viestejä…

Vuokralaisneuvottelukunnan 11.9. pidetyn kokouksen 11/2017 pöytäkirja on julkaistu

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui 11.9. vuoden 2017 11. kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin asukkaiden kokoukseen liittyviä asioita. Hekalaiset.fi sivuilla on nyt malliasialistat syksyn 2017…

Vuokralaisneuvottelukunta jätti valituksen käyttökorvauksista

Vuokralaisneuvottelukunta jätti 5.9.2017 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle valituksen Hekan hallituksen päätöksestä yhtenäistää käyttömaksut. Lausunnon voi lukea osoitteesta…

Lppukesän tiedotteita Aralta

Aran tiedotteen voi lukea osoitteesta http://ara.mailpv.net/a/s/93382608-24149fbce3999816e943a86733d2cfaa/2048679

Hyyryläispäivä

Hyyryläispäivä järjestetään siis lauantaina 7.10.2017 Finlandia-talossa. Hyyryläispäivä on suunnattu talotoimikuntien jäsenille (luottamushenkilöille) sekä alueyhtiöiden hallitusten ja niiden…

Vuokralaisneuvottelukunta ei hyväksy Hekan ehdotusta pääomavuokrista ja niiden tasauksesta

Vuokralaisneuvottelukunta on päättänyt olla hyväksymättä Hekan esittämiä pääomavuokria ja niiden tasausta. Vuokralaisneuvottelukunnan mielestä Heka ei edelleenkään perustele vuokria tarpeeksi.…

Vuokralaisneuvottelukunnan 21.8. pidetyn kokouksen 10/2017 pöytäkirja julkaistu

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 10/2017 maanantaina 21.8.2017. Kokouksessa käytiin läpi mm. lausunto pääomavuokrista sekä päätettiin tehdä valitus Hekan…

Pöytäkirjoja

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirjoja ilmestyy aina kokouksen jälkeen näille sivuistoille. Käykää tutustumassa.

Vuokralaisneuvottelukunnan kannanotto häiritsevän tupakoinn käytänteistä Hekassa

Vuokralaisneuvottelukunta päätti kokouksessaan 6.3. tehdä kannanoton Hekan tupakkalakiin liittyvistä käytänteistä. Se on luetttavissa osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/lausunnot/

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 5/2017 pöytäkirja on julkaistu

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui ma 6.3. vuoden 2017 viidenteen kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin mm. Hekan perinnän prosessi sekä ajanakohtaiset asiat. Myös tupakkalain käytänteet Hekassa…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 4/2017 pöytäkirja on julkaistu

Vnk:n 27.2. pidetyn ylimääräisen kokouksen 4/2017 pöytäkirja on julkastu osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/poytakirjat/. Kokouksessa käsiteltiin lähinnä maaliskuussa vuokralaisneuvottelukunnalle…

Jatkossa vnk:n pöytäkirajt ovat luettavissa sivuilta - 3/2017 pöytäkirja on julkaistu

Vuokralaisneuvottelukunta päätti kokouksessaan 3/2017, joka pidettiin 6.2.2017, lisätä avoimuuttaan ja julkistaa jatkossa pöytäkirjansa hekalaiset.fi -sivuilla. Liitteistä julkaistaan ne, jotka ovat…

Ilta Hekan kanssa ke 15.3.2017

Järjestyksessään kolmas Ilta Hekan kanssa -tilaisuus järjestetään ke 15.3. hotelli Presidentissä. Tilaisuudesta voi lukea lisää ja siihen voi ilmoittautua osoitteessa…

Keskustelupalsta suljettu

Hekalaiset.fi sivujen keskustelupalsta on suljettu ainakin toistaiseksi. Sivujen kirjoittelu alkoi mennä sellaiseksi, että totesimme sen olevan hyvien tapjen vastaista. Nimimerkeillä kirjoiteltiin…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 2/2017 päätöstiedote on julkaistu

Päätöstiedote kokouksesta 2/2017 on nähtävissä valikon kohdasta "Vuokralaisneuvottelukunnan päätöstiedotteet". Kokouksessa käsiteltiin mm. vuoden 2017 toimintasuunnitelma sekä selvitys vuoden 2016…

Vuokralaisneuvottelukunnan vaalikokouksen (1/2017) päätöstiedote on julkaistu

Vuokralaisneuvotelukunta valitsi kokouksessaan 9.1.2017 henkilöt Hekan luottamustoimiin. Päätöstiedote kokouksesta 1/2017 on nähtävissä valikon kohdasta "Vuokralaisneuvottelukunnan päätöstiedotteet".…

Asukastyytyväisyyskysely

Nyt on aika käyttää asukkaan ääntä! Toimi! Toivottavasti myös mahdollisimman monet asukasaktiivit antavat mielipiteensä siitä, miten meillä on asiat! -> Kyselyn tulosten perusteella alueyhtiön…

Lausunto järjestysäännöistä lähetetty

Vuokralaisneuvotelukunta on lähettänyt lausuntonsa järjestyssäännöistä Hekaan 25.8.2016. Sen voi lukea joko kohdasta Järjestyssäännöt 2016 tai Lausunnot.

Lausuntopyyntö Hekan hallinnon uudistuksesta

Hekan hallintoa ollaan uusimassa. Vuokralaisneuvottelukunta on saanut lausuntopyynnön asiasta. Uudistuksesta voi käydä lukemassa ja kommentoimassa osoitteessa…

Lausunto pääomavuokrista ja sen tasauksesta vuodelle 2017

Vuokralaisneuvottelukunta on antanut lausunnon pääomavuokrista ja sen tasauksesta vuodelle 2017. Se pyytää jälleen lisätietoja useista asioista. Lausunto on nähtävillä kohdassa…

Kokouksen 9/2016 päätöstiedote julkaistu

15.8 pidetyn vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 9/2016 päätöstiedote on julkaistu osoitteessa www.hekalaiset.fi/paatostiedotteet. Kokouksessa oli esillä mm. pääomavuokralausunto vuodelle 2017 ja…

Keskustelupalsta siirretty

Keskustelupalsta on siirretty vaseammalla olevaan valikkoon. Kirjoitelkaa ahkerasti jatkossakin!

Lausuntopyyntö järjestyssäännöistä

Vuokralaisneuvottelukunnalle on tullut lausuntopyyntö Hekan yhtenäisistä järjestyssäännöistä. Lue ehdotus ja kommentoi sitä osoitteessa www.hekalaiset.fi/jarjestyssaannot2016.

Kokouksen 8/2016 päätöstiedote julkaistu

20.6 pidetyn vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 8/2016 päätöstiedote on julkaistu osoitteessa www.hekalaiset.fi/paatostiedotteet. Kokouksessa oli esillä mm. pääomavuokrat vuodelle 2017 ja…

Kokouksen 7/2016 päätöstiedote julkaistu

9.5 pidetyn vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 7/2016 päätöstiedote on julkaistu osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/poytakirjat/ Kokouksessa oli esillä mm. tupakkalausunto sekä nimeämisiä Hekan…

Tule mukaan palvelumuotoiluhankkeen työpajaan

Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.…

Ilmoittautuminen vuoden 2016 Hyyryläispäivään on alkanut

Vuoden 2016 Hyyryläispäivän ilmoittautuminen on alkanut. Hyyryläispäivä pidetään la 1.10. Finlandia-talossa. Hyyryläispäivä on suunnattu talotoimikuntien jäsenille (luottamushenkilöille) sekä…

Tupakointi kielletään Hekan uusissa ja peruskorjatuissa taloissa

Suomen suurin vuokranantaja Helsingin kaupungin asunnot Oy, Heka, kieltää jatkossa tupakoinnin uudiskohteissaan ja peruskorjatuissa taloissaan. Voimassa olevien vuokrasopimusten ehdot eivät muutu.…

Ilta Hekan kanssa -tilaisuuden materiaali on julkaistu

Valikon Ilta Hekan kanssa kohdasta löydät tilaisuudessa käydyt materiaalit. Sieltä löytyy tietoa mm. Hekan hallinnon kehittämisestä, energiansäästöstä ja asukastyytyväisyydestä.

Kokouksen 4/2016 päätöstiedote julkaistu

Vnk:n kokouksen 4/2016, joka pidettiin 7.3.2016 päätöstiedote löytyy vasemmasta valikosta. Kokouksessa mm. keskusteltiin Hekan hallinnon uudistuksesta ja toimintamäärärahoista.

Ilta Hekan kanssa to 17.3.2016

Vuokralaisneuvottelukunta järjestää torstaina 17.3.2016 järjestykseltään toisen Ilta Hekan kanssa -tilaisuuden. Tilaisuus on tarkoitettu vuokralaistoimikuntien jäsenille (eli talotoimikuntien…

Kokouksen 3/2016 päätöstiedote julkaistu

Vnk:n kokouksen 3/2016, joka pidettiin 8.2.2016 päätöstiedote löytyy vasemmasta valikosta. Kokouksessa mm. äänestettiin puheenjohtajan luottamuksesta ja hyväksyttiin vuokralaisneuvottelukunnan…

Talosuojelu

Hekan johtoryhmä on hyväksynyt ohjeet talosuojelusta 30.11.2015 ja ne astuivat voimaan 1.1.2016. Ohjeet löytyvät Talosuojelu -sivun alta.

Kokouksen 2/2016 päätöstiedote julkaistu

Vnk:n kokouksen 2/2016, joka pidettiin 11.1.2016 päätöstiedote löytyy vasemmasta valikosta. Kokouksessa valittiin ehdokkaat Hekan hallitukseen ja talouden ja hallinnon valvojaksi.

Kokouksen 1/2016 päätöstiedote julkaistu

Vnk:n kokouksen 1/2016, joka pidettiin 4.1.2016 päätöstiedote löytyy vasemmasta valikosta. Kokouksen aiheita oli mm. järjestäytyminen ja toimintakalenteri.

Järjestäytymiskokousten palkkiot

Hekan johtoryhmä on tänään 23.11. linjannut järjestäytymiskokouksien palkkion maksun seuraavasti: Talotoimikuntien järjestäytymiskokouksista ei makseta kokouspalkkiota. Vuokralaistoimikuntien…

Vuokralaistoimikuntien järjestäytymiskokoukset

Sivuille on tullut vinkkejä vuokralaistoimikunnan järjestäytmiskokoukseen. Sieltä löytyy mm. malliasialista.

Talotoimikuntien ja vuokralaistoimikuntien pankkitilit

www.hekalaiset.fi sivuille on tullut ohjeet Hekan kilpailuttamien pankkitilen avaamisen. Tilien avaaminen on toimikunnille vapaaehtoista mutta suositeltavaa. Tulustu materiaaliin kohdassa Pankkitilit.

Vnk:n kokouksen 13/2015 päätöstiedote julkaistu

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 13/2015, joka pidettiin ma 10.11. päätöstiedote on julkaistu. Se löytyy vasemmalta kohdasta päätöstiedotteet.

Hekan hallitus hyväksyi vd-säännön käytännön ohjeet

Helsingin kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.8.2015 päättänyt täytäntöön panna kaupunginvaltuuston 29.5.2013 päätöksen hyväksyä vuokralaisdemokratiasääntö (§ 723). Hekan hallitus on hyväksynyt…

Uudet määrärahaohjeet

Hekan hallitus on kokouksessaan 16.6. hyväksynyt uudet talotoimikuntien ja vuokralaistoimikuntien määrärahaohjeet. Ohjeet ovat voimassa 1.1.2016 alusta lukien, mutta ne huomioidaan jo budjetoinnissa.…

Syksyn asukkaiden kokoukset

Vasemmalla kohdasta Asukkaiden kokoukset syksyllä 2015 löydät tietoa syksyn asukkaiden kokousten järjestämisestä, malliapohjat asialistalle yms. LIäksi vasemmalla on myös sivut Hekan…

Päätöstiedote vnk:n kokouksesta 10/2015 julkaistu

Vuokralaisnevottelunnan kokouksen 10/2015, joka pidettiin ma 10.8. päätöstiedote on julkaistu. Se löytyy vasemmalta kohdasta päätöstiedotteet.

Vuokralaisneuvottelukunta vastustaa tulorajoja

Helsingin kaupungin asunnot Oy vuokralaisneuvottelukunta Vuokralaisneuvottelukunta kävi vilkasta keskustelua hallituksen esityksestä palauttaa tulorajat Ara-luototusten vuokrakohteisiin. Keskustelussa…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokousten päätöstiedotteet

Jatkossa vnk:n kokousten päätöstiedotteet löytyvät www.hekalaiset.fi sivuilta. Ne löytyvät osoitteesta Vuokralaisneuvottelukunnan päätöstiedotteet

VD-sääntö 2015

Uuteen 1.1.2016 käyttöön otettavaan vuokralaisdemokratiasääntöön voi tututua vasemmassa palkissa olevassa Vd-sääntö 2015 kohdassa.

Hyyryläispäivän ilmoittautuminen alkanut

Hyyryläispäivään voi tutustua ja siihen voi ilmoittautua vasemmassa valikossa olevassa Hyyryläispäivä kohdassa.

Ilta Hekan kanssa -tilaisuus

Ilta Hekan kanssa -tilaisuus pidettiin hotelli Presidentissä ma 16.3.2015. Paikalla oli n. 250 henkilöä kaikista alueyhtiöistä.Tilaisuuden materiaali ja palautelomake löytyvät vasemmalta kohdasta Ilta…

Alueelliset kokonaisvuokrat

Hekan hallitus on kokouksessaan 9.10.2014 vahvistanut kohdekohtaiset kokonaisvuokrat vuodelle 2015. Hekan tiedotteen asiasta löydät täältä. Koonnin vuokrien määristä saat alta.

Vuokralaisneuvottelukunta antanut lausunnon pääomavuokrista - Ei hyväksy

Vuokralaisneuvottelukunta on antanut Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitukselle lausunnon pääomavuokrista ja sen tasauksesta. Sen voi lukea näiltä sivuilta kohdasta Lausunnot.…

Helsingin kaupungin omistamien vuokra-asuntojen vuosiraportti 2013 on ilmestynyt

Tiedot Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista on koottu vuoden 2013 vuosiraporttiin. Linkki e-julkaisuun löytyy osiosta Vuosiraportit ja kertomukset.

Syksyn asukkaiden kokoukset tulee pitää 15.11. mennessä

Lain (Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa 16.7.1990/649) ja vd-sääntö (Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasäätnö, kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.10.2011) velvoittavat…

Hekalaiset -logo otettu käyttöön

Hekalaiset -logo on nyt käytössä niin Vuokralaisneuvottelukunnan kuin alueellisten Vuokralaistoimikuntienkin nettisivujen ylätunnisteissa. Myös Hyyryläispäivä on saanut oman logonsa.

Vuokralaistoimikuntien nettisivut avattu

Jokaisen alueen vuokralaistoimikunnalle on nyt avattu omat nettisivut, joita pikkuhiljaa ryhdytään päivittämään. Linkit eri alueiden sivuille löytyvät täältä

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä vieraili Vnk:n kokouksessa

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä vieraili Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksessa 9.6.2014. Penttilän esityksen aiheena oli AM-tilannekatsaus ja ajankohtaista asuntopolitiikasta. AM-ohjelma on…

Hallituksen ja työmaatoimikuntien asukasjäsenten ja valvojien Kick off -tilaisuus 5.5.2014 Pressassa

Uusi toimikausi alkoi yhtiökokouksista huhtikuun lopulla, joten Vuokralaisneuvottelukunnan Työvaliokunta kutsui luottamustehtävissä toimivat paikalle keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Hotelli…

Keskustelupalsta väliaikaisesti pois käytöstä

hekalaiset.fi sivuston keskustelupalsta on väliaikaisesti pois käytöstä sivuston uudistuksen ajan. Sivuston uudistamisen yhteydessä tätä keskustelupalstaa mietitään uudelleen. Ei ole kovinkaan…

Hekalaiset.fi sivuston ilme muuttuu

Vuokralaisneuvottelukunta sai uuden puheenjohtajan

Vuokralaisneuvottelukunta on 7.1.2014 kokouksessaan valinnut toimihenkilöt seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi: Puheenjohtaja Markku Saarinen (Malmi) Varapuheenjohtaja Matti Toivanen (Myllypuro) Sihteeri…

Vuokralaisneuvottelukunta valitsi henkilöt luottamustehtäviin

Vuokralaisneuvottelukunta on 13.1.2014 kokouksessaan valinnut ehdokkaat asukasedustajaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitukseen. Toimikausi alkaa 1.5.2014 ja päättyy 30.4.2015. Auli Rantanen…