Ajankohtaista

Luonnokset uudeksi vd-säännöksi, palkkioiksi ja määrärahasäännöksi

Helsingin kaupungin asunnot Oy on pyytänyt vuokralaisneuvottelukunnalta lausuntoa luonnoksista uudeksi vd-säännöksi, palkkioiksi ja määrärahasäännöksi. Lausunto tulee antaa viimeistään maanantaina…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokous 5/2019

Vuokralaisneuvottekunta kokoontui 13.5. vuoden viidenteen kokoukseensa. Kokouksessa Hekan talouden ja hallinnon valvoja esitteli raporttinsa vuodelta 2018. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin mm. Hekan…

Hekan hallituksen kokous 5/2019

Hekan hallitus kokoontui kokoukseensa 5/2019 7.5.2019. Kokouksessa päätettiin alueyhtiöiden fuusioimisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Näin ollen 1.1.2020 lähtien alueyhtiöt muuttuvat…

Taloturvallisuustoiminnan ohjeistus on uusittu

Hekan johtoryhmä on hyväksynyt 8.4.2019 uudet taloturvallisuusohjeet. Ohjeet liitteineen löytyvät alta.

Heka-yten kokous 3/2019

Heka-tason yte piti 10.4. kokouksensa 3/2019. Kokouksessa käsiteltiin mm. vuoden 2020 PTS:n ja 2- vaiheen pisteytyksen tilannetta. Lisäksi keskusteltiin saunoista, remonttien valvonnasta,…

Hekan hallituksen kokous 4/2019

Hekan hallitus kokoontui 9.4. vuoden neljänteen kokoukseensa. Kokouksessa oli käsitelty mm. selvitystä käyttökorvausmaksujen vaikutuksista sekä tilintarkastajan raporttia. Päätöstiedotteen kokouksesta…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokous 4/2019

Vuokralaisneuvottelukunnan kokous 4/2019 pidettiin maanantaina 8.4. Kokouksen pääaiheina oli lausunto Hekan hallinnon kehittämisestä sekä meneillään olevien työryhmien tilanne. Kokouksen pöytäkirja…

Heka on tehnyt lajitteluvideoita eri kielillä

Heka on tehnyt yhdessä HSY:n kanssa ohjeita lajitteluun viidellä eri kielellä: suomeksi, arabiaksi, englanniksi, somaliksi ja venäjäksi. Hekan uutinen asiasta löytyy osoitteesta…

Hekalaiset ehdokkaat eduskuntavaaleissa

Tällä tiedotteeella ilmoitetaan kaikkien niiden Hekan asunnoissa asuvien tiedot, ketkä ovat ehdolla eduskuntavaaleissa ja ovat kertoneet tietonsa vnk:n sihteerille sähköpostilla sami@phyk.fi…

Talotoimikuntien toiminnan kartoitus vuodelta 2018

Vuokralaisneuvottelukunta teetti tammikuussa 2019 kyselyn talotoimikunnille ja luottamushenkilöille niiden toiminnasta vuonna 2018, palkkiojärjestelmästä ja määrärahoista. Kyselyn toteutti Webropol ja…

Asukastoiminta nyt ja tulevaisuudessa -seminaari

Huomio kaikki talotoimikuntien jäsenet! TVT ja VTS-kodit järjestävät yhdessä Asukastoiminta nyt ja tulevaisuudessa -seminaarin 18 - 19.5.2019. Kyseeessä on 23h:n riesteily Tutusta Silja Baltic…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 3/2019 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui 11.3. vuoden kolmanteen kokoukseensa. Kokouksessa mm. Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö kertoi Hekan suunnitelmista tehdä kokonaisfuusio, Hekan asiakkuusjohtaja…

Hekan asukastyytyväisyyskysely 2018

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asiakkuusjohtaja Mirka Saarholma kävi vuokralaisneuvottelukunnan kokouksessa 11.3.2019 kertomassa vuoden 2018 asukastyytyväisyyskyselyn tulokset. Tyytyväisyys on…

Heka suunnittelee kokonaisfuusiota

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjotaja Jaana Närö kävi vuokralaisneuvottelukunnan kokouksessa 11.3. kertomassa Hekan sunniitelmista tehdä kokonaisfuusio 1.1.2020 alkaen. Fuusiolla…

Ilta alueyhtiön kanssa -tilaisuudet

Vuonna 2019 ei järjestetty Ilta Hekan kanssa -tilaisuutta. Viime vuoden perusteella on katsottu järkevämmäksi pitää vuorovuosina alueelliset Ilta alueyhtiön kanssa -tilaisuudet ja Ilta Hekan kanssa…

Hekan strategia

Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö esitteli Hekan uuden stategian vuokralaisneuvottelukunnalle sen 11.2. pidetyssä kokouksessa. Stategia on valmistunut viime vuoden aikana yhdessä henkilökunnan kanssa.

Hekan hallituksen kokous 2/2019

Hekan hallitus kokoontui 12.2. vuoden toiseen kokoukseensa. Kokousessa se päätti mm. jatkaa kokonaisfuusion edellytysten selvittämistä. Samoin toimitusjohtaja oli kertonut, että Heka Kaakko Oy:n…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 2/2019 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa maanantaina 11.2. Kokouksessa esiteltiin Jaana Närön toimesta Hekan uusi strategia. Hekan hallituksen jäsen Jorma Bergholm esittäytyi ja…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 1/2019 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelunta kokoontui 14.1. vuoden 2019 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa keskusteltiin mm. kolmen ajankohtaisen työryhmän asioista sekä alkuvuoden talotoimikunnille ja…

Määrärahaselvitys

Nyt on talotoimikuntien ja vuokralaistoimikuntien aika antaa selvitys vuoden 2018 toimintamäärärärahojen käytöstä. Selvitys tulee antaa talotoimikuntien omalle isännöitsijälleen ja…

Vanhempia