Ajankohtaista

Talotoimikuntien toiminnan kartoitus vuodelta 2018

Vuokralaisneuvottelukunta teetti tammikuussa 2019 kyselyn talotoimikunnille ja luottamushenkilöille niiden toiminnasta vuonna 2018, palkkiojärjestelmästä ja määrärahoista. Kyselyn toteutti Webropol ja…

Asukastoiminta nyt ja tulevaisuudessa -seminaari

Huomio kaikki talotoimikuntien jäsenet! TVT ja VTS-kodit järjestävät yhdessä Asukastoiminta nyt ja tulevaisuudessa -seminaarin 18 - 19.5.2019. Kyseeessä on 23h:n riesteily Tutusta Silja Baltic…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 3/2019 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui 11.3. vuoden kolmanteen kokoukseensa. Kokouksessa mm. Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö kertoi Hekan suunnitelmista tehdä kokonaisfuusio, Hekan asiakkuusjohtaja…

Hekan asukastyytyväisyyskysely 2018

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asiakkuusjohtaja Mirka Saarholma kävi vuokralaisneuvottelukunnan kokouksessa 11.3.2019 kertomassa vuoden 2018 asukastyytyväisyyskyselyn tulokset. Tyytyväisyys on…

Heka suunnittelee kokonaisfuusiota

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjotaja Jaana Närö kävi vuokralaisneuvottelukunnan kokouksessa 11.3. kertomassa Hekan sunniitelmista tehdä kokonaisfuusio 1.1.2020 alkaen. Fuusiolla…

Ilta alueyhtiön kanssa -tilaisuudet

Vuonna 2019 ei järjestetty Ilta Hekan kanssa -tilaisuutta. Viime vuoden perusteella on katsottu järkevämmäksi pitää vuorovuosina alueelliset Ilta alueyhtiön kanssa -tilaisuudet ja Ilta Hekan kanssa…

Hekan strategia

Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö esitteli Hekan uuden stategian vuokralaisneuvottelukunnalle sen 11.2. pidetyssä kokouksessa. Stategia on valmistunut viime vuoden aikana yhdessä henkilökunnan kanssa.

Hekan hallituksen kokous 2/2019

Hekan hallitus kokoontui 12.2. vuoden toiseen kokoukseensa. Kokousessa se päätti mm. jatkaa kokonaisfuusion edellytysten selvittämistä. Samoin toimitusjohtaja oli kertonut, että Heka Kaakko Oy:n…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 2/2019 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa maanantaina 11.2. Kokouksessa esiteltiin Jaana Närön toimesta Hekan uusi strategia. Hekan hallituksen jäsen Jorma Bergholm esittäytyi ja…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 1/2019 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelunta kokoontui 14.1. vuoden 2019 ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessa keskusteltiin mm. kolmen ajankohtaisen työryhmän asioista sekä alkuvuoden talotoimikunnille ja…

Määrärahaselvitys

Nyt on talotoimikuntien ja vuokralaistoimikuntien aika antaa selvitys vuoden 2018 toimintamäärärärahojen käytöstä. Selvitys tulee antaa talotoimikuntien omalle isännöitsijälleen ja…

Uudet kotisivut julkaistu

2.1.2019 on julkaistu uudet www.hekalaiset.fi sivut. Jatkossa kaikki Hekan asukkaiden tuottama materiaali löytyy näiltä sivuilta eli alueelliset osoitteet kuten malmi.hekalaiset.fi sivut poistuvat.…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 11/2018 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui 10.12. vuoden viimeiseen kokoukseensa. Kokouksessa kästeltiin mm. ensi vuoden toimintakalenteri. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa osoitteessa…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 10/2018 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui 12.11. kokoukseensa 10/2018. Keskeisepinä asioina oli asukasedustajien valinta työryhmiin, jotka käsittelevät palkkiosääntöä ja määrärahaohjetta. Palkkiosääntöä…

Helsingin kaupungin asuntojen vuokralaisneuvottelukunnan selvityspyyntö Aralle omistajan uudesta vuokrantasausmallista

Vuokralaisneuvottelukunta on jättänyt Aralle selvityspyynnön Hekan uudesta vuokrantasausmallista ja muusta syksyn toiminnasta. Selvityspyyntö on luettavissa osoitteessa…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 9/2018 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui maanantaina 8.10. vuoden yhdeksänteen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin mm. Aran selvityspyyntöä, heilurisaunoja, panttimaksujen palautusta sekä hekalaiset.fi…

Hyyryläispäivä 2018

Seitsemännet Hyyryläispäivät on nyt takana. Paikalla oli ennätysyleisö ja myös nettilähetystä katsoi runsas määrä kiinnostuneita. Kiitos kaikille osallistujille ja myös teille, jotka etukäteen…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 8/2018 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunnan 3.9. pidetyn kokouksen pöytäkirja 8/2018 on julkaistu osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/poytakirjat-ja-paatokset/poytakirjat/ . Kokouksessa käsiteltiin mm. kantelu…

Kansalaisaloite - Kiinteistöverosta luovuttava tai sen eriarvoistavat piirteet on korjattava

Nyt on allekirjoitettvana myös meitä Hekalaisia koskeva kansalaisaloite: Kiinteistöverosta luovuttava tai sen eriarvoistavat piirteet on korjattava. Jos olet samaa miletä, käy allekirjoittamassa…

Hekan uusi vuokrantasausmalli

Hekan uusi vuokrantasausmalli otetaan käyttöön siten, että vuoden 2019 vuokrat perustuvat siihen. Nyt on talotoimikunnilla parhaillaan lausunnolla tähän perustuvat laskelmat. Lausunnot tulee antaa…

Uudempia
Vanhempia