Asukasneuvottelukunnan kokous 3/2024

22.5.2024

Asukasneuvottelukunta kokoontui maanantaina 13.5.2024 vuoden kolmanteen kokoukseensa. 

Kokouksessa kuultiin mm.  ympäristöpalveluiden projektiasiantuntijan esitys kestävä kehitys arjen valinnoissa -hankkeesta. Asukastoiminnan päällikkö Kirsi Ikosen ajankohtaiset asiat sekä käsiteltiin luonnos kannanotosta asukastilojen avainhallinasta.