Ajankohtaista

Oikopolkuja

Hekalaiset alueittain

Hekalaiset

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (yhteishallintolaki) mukaisesti antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. 

Toimielinten tehtäviä on kuvailtu mm. osoitteessa https://www.hekaoy.fi/fi/asukkaalle/vuokralaisdemokratia/vuokralaisdemokratiajarjestelma

Liity postituslistalle

Vuokralaisneuvottelukunta postittaa noin kerran viikossa ajankohtaiskirjeen sähköpostilla henkilöille, jotka sen tilaavat. Kirje sisältää ajankohtaista asiaa asumisesta.