Ajankohtaista

Oikopolkuja

Hekalaiset alueittain

Hekalaiset

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) asukasdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (yhteishallintolaki) mukaisesti antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa sekä lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa. 

Toimielinten tehtäviä on kuvailtu mm. osoitteessa
https://www.hekaoy.fi/asumisen-aikana/asukastoiminta/asukasdemokratia/

Toimintakalenteri