Palkkiot

Palkkiot 1.1.2024 alkaen

Hekan hallitus on kokouksessaan 16.08.2023 hyväksynyt uudet asukastoiminnan palkkiot 1.1.2024 alkaen. 

Asukastoiminnassa siirrytään vuosipalkkiomalliin ja palkkiot maksetaan kerran vuodessa, ennen joulua. 

Palkkiosääntö 1.1.2020 alkaen

Hekan hallitus on kokouksessaan 10.9.2019 hyväksynyt uuden palkkiosäännön. Se tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

Hekan johtoryhmä on 15.2.2021 linjannut tarkemmin luottamushenkilön velvoitteet kokouspalkkioiden saamiseksi. 

Jotta luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkiot täysimääräisenä (yhteensä viideltä kokoukselta, puheenjohtajan palkkio), tulee luottamushenkilön laatia vuosittain raportti toiminnastaan asukaskokoukselle tai viimeistään marraskuun loppuun mennessä sekä asukkaille että aluetoimistolle.