Palkkiot

Palkkiot 1.1.2024 alkaen

Hekan hallitus on kokouksessaan 16.08.2023 hyväksynyt uudet asukastoiminnan palkkiot 1.1.2024 alkaen. 

Asukastoiminnassa siirrytään vuosipalkkiomalliin ja palkkiot maksetaan kerran vuodessa, ennen joulua. 

Asukasdemokratia työryhmän suositukset vuosipalkkion saamiseksi

25.10.2023
Vuosipalkkion käytännön ohjeet 
Vuosipalkkioon on oikeutettu, jos toimi kestää yli 6 kuukautta. Palkkio maksetaan kerran vuodessa joulukuussa.

Asukastoimikunta
Jäsenten tulee osallistua Hekan pyytämien lausuntojen valmisteluun Jäsenten tulee osallistua asukkaiden kokouksen valmisteluun.

Aluetoimikunta
Puheenjohtajan palkkio edellyttää, että puheenjohtaja toimii tehtävänkuvauksen mukaisesti. Sihteerin palkkio edellyttää, että hän toimii tehtävänkuvauksen mukaisesti. Jäseniltä edellytetään osallistumista koulutuksiin ja kokouksiin.

Asukasneuvottelukunta
Puheenjohtajan palkkio edellyttää, että puheenjohtaja toimii tehtävä- kuvauksen mukaisesti. Sihteerin palkkio edellyttää, että hän toimii tehtävänkuvauksen mukaisesti. Jäseniltä edellytetään osallistumista koulutuksiin ja kokouksiin.

Edellä mainitut ohjeet koskevat myös luottamushenkilöitä.


Henkilötietolomake, palkkioiden maksuaikataulu ja koontilistat


Ohje koontilomakkeen käyttöön. Asukastoimikunnat / aluetoimikunnat merkitsevät pidetyt kokoukset ja samalla lomakkeella ilmoittavat Hekaan 30.4. mennessä, ne henkilöt, jotka on valittu asukkaiden kokouksissa palkkionsaajiksi. Tämä siksi jo tässä vaiheessa, että palkoissa työskentelevät ehtivät pyytämään puuttuvat verokortit palkkionsaajilta ajoissa

Sama lomake palautetaan Hekaan uudelleen loppuvuodesta 2.10 mennessä, johon on merkitty lopulliset palkkion saajat. Kukin palkkionsaaja huolehtii itse oman henkilötietolomakkeen toimittamisesta Hekaan.