Hinnastoja

Asumisen lisäpalvelut

Jos vuokraat Hekalta auto- tai muuta pysäköintipaikkaa tai sinulla on saunavuorosopimus, niiden maksut on lisätty kuukausittaiseen vuokralaskuusi.

Vahingonkorvaus

Asunnon normaalista kulumisesta ei laskuteta asukasta. Vaurioista ja laiminlyönneistä aiheutuneista kustannuksista vastaa niiden aiheuttaja. Jos korjaustyötä on esimerkiksi työteknisistä syistä tai kustannusten vuoksi syytä laajentaa, asukasta laskutetaan vain hänen osuudestaan.

Asukkaalla on mahdollisuus itse korjata tai korjauttaa aiheuttamansa virheet ja puutteet asunnossa. Korvausvelvollisuus poistuu, kun Hekan edustaja on hyväksynyt korjauksen.

Hekalta ei voi tilata asunnon muutostöitä, eikä tätä hinnastoa näin ollen voi soveltaa muutostöiden teettämiseen.

Kun jotain hajoaa

Asunnon osien tai kalusteiden korjausvastuu riippuu siitä, onko vaurio syntynyt normaalin asumisen seurauksena vai onko asukas omalla toiminnallaan aiheuttanut vahingon.

Heka korjaa asunnon normaalista kulumisesta aiheutuvat viat

Asumisesta jää luonnollisesti ajan kuluessa asuntoon jälkiä. Tätä kutsutaan normaaliksi kulumiseksi. Mitä kauemmin asunnossa asutaan, sitä enemmän normaalia kulumista asunnolle aiheutuu.

Jos jokin kohta asunnossa hajoaa normaalin kulumisen seurauksena, Heka korjaa tai korjauttaa sen puolestasi.

Jos huomaat asunnossasi vikoja tai puutteita, tee niistä vikailmoitus. Korjaamme viat mahdollisimman pian ilmoituksesi jälkeen.

Asukas vastaa itse ai­heut­ta­mien­sa vahinkojen korjaamisesta

Olet velvollinen korvaamaan rikkoutumiset ja muut vahingot, jonka olet aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomalla toiminnallasi, vaikka vahingoittunut asunnon osa kuuluisi Hekan kunnossapito- ja korjausvastuulle. Perimme tällaisten vahinkojen korjaamisen kustannuksista vahingonkorvaushinnaston mukaisen maksun. Päävuokralaisena vastaat myös perheenjäsentesi, alivuokralaisesi ja vieraidesi aiheuttamista vahingoista.

Kunnossapito- ja kor­jaus­vas­tuun jakautuminen Hekalle ja asukkaalle

Vastuunjakotaulukosta näet, mitkä asunnon osat ja kunnossapito- ja korjaustehtävät kuuluvat Hekan ja mitkä asukkaan vastuulle. Taulukosta voi katsoa myös, miten vastuu kunnossapidon ja korjauksen kustannuksista jakautuu.

Vuokralaisena sinulla on velvollisuus hoitaa huolellisesti koko asuntoa ja kaikkia siihen kuuluvia tiloja, kuten asunnolle kuuluvaa varastokomeroa ja parveketta tai pihaa. Ilmoita viipymättä Hekalle asunnon vahingoittumisesta sekä vioista ja puutteista, joiden korjaaminen kuuluu Hekalle.