Asukastilojen avainhallinta

Asukasdemokratiasäännön mukaan asukastoimikunta
 6 § Päättää yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen jakamisperiaatteista vuokrataloyhteisön olemassa olevissa puitteissa;

7 § Päättää yhteisten asukastilojen käytöstä silloin kun yhteinen tila on pelkästään kyseessä olevan vuokranmääritysyksikön käytössä ja osallistua päätöksentekoon, jos yhteinen tila on korttelikohtainen; sekä

- Avaintenhallinta perustuu aina kirjalliseen allekirjoitettuun asiakirjaan.

Alla on mallilomakkeita, kun luovutat asukastilojen avaimen tilan varanneelle henkilölle varauksen ajaksi.

Avaimen katoamisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa avaimen haltija, joten on todella tärkeää, että avaimia ei luovuteta toiselle ilman asianmukaista luovutus- tai vastaanottotodistusta.

Käytä alla olevia lomakkeita, kun luovutat Hekalta kuittaamasi avaimet kokonaan toiselle henkilölle.

Asukastilojen avainhallinta

Asukasneuvottelukunta on kokouksessaan 15.5.2024 käsitellyt ja hyväksynyt kannanoton asukastilojen avainhallinnasta.