Miksi kannattaa valita kohteelle oma talouden ja hallinnon valvoja?

Asukastoiminnan puheenjohtaja tai luottamushenkilö

Asukkaiden kokoukset lähestyvät hyvää vauhtia ja haluaisimme muistuttaa kohteen (vmy) valvojan liittyvästä valinnasta.

Hekan AD-sääntö uudistuu vuoden 2024 alusta. Asukasneuvottelukunta valitsee asukkaiden kokousten nimeämistä ehdokkaista koko Heka tason talouden ja hallinnon valvojan. Tämän lisäksi aluetoimikunnat valitsevat talouden - ja hallinnon valvojan valvomaan oman alueensa toimintaa. (yhteensä 21 valvojaa)

Jokaiselle kohteelle (vmy) voidaan valita oma valvoja.

Valvoja on ainoa, joka pääsee tarkastelemaan kohteen asiakirjoja. Tarkastelun kohteena voivat olla esim. sopimukset (siivous,viher), laskutus ja onko talotoimikunnan tekemiä päätöksiä noudatettu (parkkipaikat). Sellaisessa tapauksessa, jos kohteessa on menossa remontti, on valvojan valinta erittäin tärkeää, koska kukaan muu ei niitä urakka-asiakirjoja saa nähdä. Valvoja on siis hyvä olla valittuna, vaikka joka vuosi ei tarkasteltavia asioita olisikaan

Valvojan tehtävää ei tarvitse myöskään arastella. Vuoden alussa järjestetään uusille (ja vanhoillekin) valvojille koulutustilaisuus. Tarkastusta ei myöskään tarvitse mennä tekemään yksin. Kohteiden valvojille järjestetään yhteistarkastuksia toimistolle, joissa voi olla paikalla myös alueen valvoja. Alueen valvoja sopii nämä yhteistarkastusten ajankohdat toimiston kanssa ja lähettää niistä tietoa kohteen valvojille. Hekalaiset -sivustolta löytyy myös helppokäyttöinen lomake, jolla valvoja voi raportoida asukaskokoukselle tarkastuksestaan.

Lisätietoja valvojan tehtävistä antaa Tuomas Anttila, Hekan talouden - ja hallinnon valvoja. Sähköposti: valvoja.pihuki@gmail.com