Hekan uusi vuokrantasausmalli 2019

Hekan uusi vuokrantasausmalli on otettu käyttöön siten, että vuoden 2019 vuokrat perustuvat siihen. 

Hekan kokonaisbudjetin kautta määräytyy Hekan keskivuokra. Sen jälkeen markkinavuokriin verraten saadaan alueelliset vuokrat ja pisteytyksen kautta jokaiselle talolle vuokra. 

Lisää asiasta löytyy osoitteista 

https://www.hekaoy.fi/fi/hima/hekasta-asiaa/heka-ottaa-kayttoon-uuden-vuokrantasausmallin,

https://www.hekaoy.fi/fi/hima/hekasta-asiaa/nain-hekan-vuokrat-maaraytyvat-uuden-vuokrantasausmallin-myota