Talosuojelu

Talosuojelu on lakiin (Pelastuslaki ) perustuvaa toimintaa kaikissa asuintaloissa. Laki velvoittaa rakennuksen omistajaa, mutta asukkaiden toiminta erilaisissa tehtävissä on aina vapaaehtoista.

Sen sijaan kaikkia asukkaita laki määrä joiltakin osin. Esimerkiksi lain  10§ sanotaan, että uloskäytävillä sekä ullakoiden, kellarien ja varastojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa. Samoin lain 11§ määrätään pelastusteistä.

Kuitenkin se että talosuojelu perustuu lakiin ei ole tärkeintä vaan se, että meillä kaikilla on turvallista elää kodeissamme. Sen vuoksi asukastoimikuntien ja yksittäisten asukkaiden on hyvä miettiä miten tehdä asunnoista, yhteisistä tiloista ja pihoista kaikille turvallisia. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että alueyhtiöihin valitaan  osaava turvallisuustiimi ja nämä saavat asianmukaista koulutusta. Samoin kaikkien tulee puuttua vallitseviin epäkohtiin ja ilmoittaa niistä isännöitsijälle, talosuojeluorganisaatiolla tai pelastusviranomaisille.

Alla olevat ohjeet taloturvallisuustoiminnan järjestämisestä on hyväksytty Hekan johtoryhmässä 8.4.2019 ja ohjeet astuivat voimaan samana päivänä.