Ajankohtaista

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 10/2018 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui 12.11. kokoukseensa 10/2018. Keskeisepinä asioina oli asukasedustajien valinta työryhmiin, jotka käsittelevät palkkiosääntöä ja määrärahaohjetta. Palkkiosääntöä…

Helsingin kaupungin asuntojen vuokralaisneuvottelukunnan selvityspyyntö Aralle omistajan uudesta vuokrantasausmallista

Vuokralaisneuvottelukunta on jättänyt Aralle selvityspyynnön Hekan uudesta vuokrantasausmallista ja muusta syksyn toiminnasta. Selvityspyyntö on luettavissa osoitteessa…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 9/2018 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui maanantaina 8.10. vuoden yhdeksänteen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin mm. Aran selvityspyyntöä, heilurisaunoja, panttimaksujen palautusta sekä hekalaiset.fi…

Hyyryläispäivä 2018

Seitsemännet Hyyryläispäivät on nyt takana. Paikalla oli ennätysyleisö ja myös nettilähetystä katsoi runsas määrä kiinnostuneita. Kiitos kaikille osallistujille ja myös teille, jotka etukäteen…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 8/2018 pöytäkirja

Vuokralaisneuvottelukunnan 3.9. pidetyn kokouksen pöytäkirja 8/2018 on julkaistu osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/poytakirjat-ja-paatokset/poytakirjat/ . Kokouksessa käsiteltiin mm. kantelu…

Kansalaisaloite - Kiinteistöverosta luovuttava tai sen eriarvoistavat piirteet on korjattava

Nyt on allekirjoitettvana myös meitä Hekalaisia koskeva kansalaisaloite: Kiinteistöverosta luovuttava tai sen eriarvoistavat piirteet on korjattava. Jos olet samaa miletä, käy allekirjoittamassa…

Hekan uusi vuokrantasausmalli

Hekan uusi vuokrantasausmalli otetaan käyttöön siten, että vuoden 2019 vuokrat perustuvat siihen. Nyt on talotoimikunnilla parhaillaan lausunnolla tähän perustuvat laskelmat. Lausunnot tulee antaa…

Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 7/2018 pöytäkirja

Vuokralaiseneuvottelukunta kokontui 13.8. kokoukseensa 7/2018. Kokouksessa käsiteltiin mm. Hekan antamia uuden vuokrantasausmallin materiaaleja sekä valittiin asukkaiden edustajat työryhmään…

Ilmoittautuminen Hyyryläispäivään 6.10.2018 on alkanut

Vuokralaisneuvottelukunta järjestää lauantaina 6.10.2018 Koskenrannassa järjestyksessään seitsemännen Hyyryläispäivän. Tilaisuus on suunnattu vd-toimielinten jäsenille, kiinteistö- ja alueyhtiöiden…

Näin Heka suojaa henkilötietojamme

Hekan asukkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojakäytännöt löytyvät täältä: https://www.hekaoy.fi/fi/tietosuoja/asiakkaiden-henkilotietojen-kasittely-hekassa

Äänestä vuoden asukasta ja tai asukasaktiivia

Vuoden asukkaan ja asukasaktiivin haku on käynnistynyt. Vuoden asukasta voi ehdottaa osoitteessa https://www.hekaoy.fi/fi/vuodenasukas ja vuoden asukasaktiivia osoitteessa…

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 6/2018

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui ma 11.6. kevätkauden viimeiseen kokoukseensa 6/2018. Kokouksessa käsiteltiin mm. vuoden 2017 tilinpäätöstä. Liäksi päätettiin onko Heka tason yhteistyöelimen…

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 5/2018

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui maanantaina 7.5.2018 vuoden viidenteen kokoukseensa. Kokouksessa kuultiin mm. Hekan Ekofiksu -kiertueesta, Hekan talouden ja hallinnon valvojan lausunto sekä…

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 4/2018

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa ma 9.4. Kokouksen keskeisin asia oli PTS ja alustava 1-vaiheen tasaus. Tämä materiaali tulee tänne sivuille myöhemmin, kun ne ovat…

Ilta Hekan kanssa -tilaisuuden materiaali ja palautelomake on julkaistu

Ilta Hekan kanssa -tilaisuus järjestettiin to 22.3. Tilaisuuden videotallenne, materiaalit ja palautelomake on julkaistu osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/ilta-hekan-kanssa/

Hekan postituslista

Eilisessä 22.3. Ilta Hekan kanssa -tapahtumassa alettiin kerätä Hekan viestintärekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhteen niiden hekalaisten sähköpostiosoitteet, jotka jatkossa haluavat…

Vuokralaisneuvottelukunnan pöytäkirja 3/2018

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui vuoden kolmanteen kokoukseensa ma 12.3. Kokouksen pöytäkirjaan voi tutustua osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/poytakirjat/

Hyvä vuokratapa -esite on julkaistu

Hyvä vuokratapa -esite on uudistettu ja julkaistiin 8.3.2018. Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa sekä…

Hyvät vuokralaiset!

Vuosi 2018 on alkanut taas ja tänäkin vuonna joudumme taistelemaan oikeuksiemme puolesta koskien vuokra-asumista niin Hekassa kuin muissakin vuokrataloyhtiöissä.

Ilmoittautuminen Ilta Hekan kanssa -tilaisuuten on alkanut

Tilaisuus on suunnattu vd-toimielinten jäsenille, kiinteistö- ja alueyhtiöiden hallitusten ja yhteistyöelinten jäsenille ja varajäsenille, valvojille, talosuojeluhenkilöille sekä alueyhtiöiden ja…

Uudempia
Vanhempia