Hekalaiset uutisia

5.2.2024

Asukasneuvottelukunta järjestäytyi kaudelle 2024-2025

Asukasneuvottelukunnan järjestäytymiskokous pidettiin lauantaina 13.1.2024. Kokouksessa tehtiin seuraavat valinnat kaudelle 2024-2025.

Asukasnevuottelukunta 1.1.2024-30.12.2025

Puheenjohtaja Tiina Backström, Kontula
Varapuheenjohtaja Sanna-Mari Oranen, Malminkartano
Sihteeri Anne Vuori, Maunula 
Taloudenhoitaja Pirjo Salo, Vesala

Asukasneuvottelukunnan työvaliokunta 1.1.2024-31.12.2025
Puheenjohtaja Tiina Backström, Kontula
Varapuheenjohtaja Sanna-Mari Oranen, Malminkartano
Sihteeri Anne Vuori, Maunula 
Hans Duncker, Vuosaari
Raisa Liakka, Kansanasunnot
1. varajäsen  Kati Sjöblom, Roihuvuori
2. varajäsen Anne Vartio, Kumpula

Heka yhteistyöelin 1.1.2024-31.12.2025
Pekka Aalto, Vuosaari
Leena Holmstedt, Myllypuro
Ari Luukinen, Malminkartano
Peter Tammenheimo, Kantakaupunki
Anne Vuori, Maunula
Tiina Backström, Kontula (puheenjohtajan mandaatilla)

Hekan talouden ja hallinnon valvoja 1.5.2024-30.4.2026
Tuomas Anttila, Pikku-Huopalahti

Heka hallituksen asukasedustajaehdokkaat 1.5.2024-30.4.2026 
Valittiin 4 varsinaista jäsenehdokasta ja 2 varajäsenehdokasta sijajärjestyksessä, joista Hekan yhtiökokous nimeää kaksi varsinaista jäsentä ja yhden varajäsen huhtikuussa 2024.
Varsinaiset jäsenehdokkaat                                    
1. Anne Vuori                                                               
2. Pirjo Salo                                                                             
3. Sanna-Mari Oranen
4. Peter Tammenheimo

Varajäsenehdokkaat
1. Sanna-Mari Oranen
2. Hans Duncker

Heka yten muistio kokouksesta 1/2024

Heka-yte kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona 24.1.2024. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita; ajankohtaista Hekassa, AD-säännön mukaiset tehtävät ja asiakaspalvelun tilannetta sekä sovittiin kevään kokouspäivät. 

Heka käynnistää muutosneuvottelut

Kohonneiden korkokustannusten, kiinteistönhoitokustannusten nousun ja yleisen inflaation nousun vuoksi Hekassa jouduttiin tekemään ennätyssuuret vuokrankorotukset vuodelle 2024. Jotta vuokrankorotukset pystyttäisiin pitämään maltillisempina tulevina vuosina, on Hekassa valmisteltu säästösuunnitelma. Muutosneuvottelut käynnistyvät osana tätä säästösuunnitelmaa.   

Hekassa on 707 työntekijää. Neuvottelut kohdistuvat koko Hekan henkilökuntaan, ei kuitenkaan toimitusjohtajaan. Arvioitu henkilöstön vähentämistarve on enintään 33 työntekijää.

Malmin uuden jättiterkkarin viereen asuntoja

Uuden sote-keskuksen korttelissa on nykyisin 3–4 kerroksia Hekan kerrostaloja, jotka ovat rakennettu vuonna 1989. Ne on tarkoitus purkaa.

Uusi sote-keskus ja asunnot tulisivat Malmin uimahallia vastapäätä.

Kortteliin kuuluva yleinen pysäköintialue sijoitetaan Pekankadun varteen uuden perhekeskuksen ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen viereen. Pekanraitinpuistoa laajennetaan.

Nihtiin tulossa 125 Hekan asuntoa

Kortteliin rakennetaan 41 hitas-omistusasuntoa, 84 vuokra-asuntoa Helsingin kaupungin asunnoille (Heka), pysäköintilaitos ja yksi liiketila. Hitas-asunnot ovat Helsingin viimeisimpiä, sillä kaupunki on päättänyt luopua hitas-järjestelmästä. Uusia kohteita ei enää kaavoiteta, mutta jo päätetyt kohteet rakennetaan. Hitas-asunnot ovat asuntoja, joiden hinnat on säädeltyjä.

Talopesulakoneet, kuivausrummut ja kuivauskoneet sekä niiden huolto- ja korjauspalvelu

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) pyytää tarjouksia koskien sen omistamien talojen talopesulakoneiden hankintaa ja niiden huolto- ja korjauspalvelua. Hankinnalla perustetaan puitejärjestely, johon valitaan kaksi tarjousvertailussa parhaiten menestynyttä tarjoajaa. Huolto- ja korjauspalvelu sisältää tällä hankintasopimuksella hankittavien laitteiden lisäksi myös Hekan nykyisen laitekannan huollot ja korjaukset.

SR-urakka, Uudisrakennus, Helsinki, Laajasalo, Kruunuvuorenranta K49295

Hankinnan kohteena on Helsingin Kruunuvuorenrantaan toteutettavan hankekokonaisuuden rakentaminen kiinteähintaisena SR-urakkana sisältäen rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt sekä kaiken tarvittavan suunnittelun.

Kokonaisurakka, Uudisrakennus, Helsinki, Jätkäsaari, As. Oy Helsingin Merenranta/Heka Jätkäsaari Melkinlaituri 4

Hankinnan kohteena on asuinkerrostalojen rakentaminen Helsingin Jätkäsaareen kiinteähintaisena kokonaisurakkana sisältäen rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt.

Asukastoiminnan materiaalipankki

Materiaalipankkiin on lisätty runsaasti asukastoiminnassa käytettäviä lomakkeita ja muuta materiaalia. Materiaalipankista löydät mm.

  • Henkilötietolomake
  • Koontilomakke
  • Palkkioiden maksuaikataulu