Hekalaiset uutisia

16.3.2024

Hekan muutosneuvottelut päättyivät

Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä (Heka) saatiin päätökseen yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut, jotka koskivat koko henkilöstöä, yhteensä noin 700 työntekijää.

Neuvottelujen alkaessa henkilöstön vähennystarve oli yhteensä enintään 33 työntekijää. Neuvotteluiden aikana tapahtuneiden eläköitymisten ja irtisanoutumisten myötä vähennystarve pienentyi siten, että irtisanottavien määrä on enintään 15 henkilöä. Lisäksi neuvoteltiin muista töiden uudelleenjärjestelyistä toiminnan tehostamiseksi.

Hallituksen päätöstiedotteet

Heka hallituksen päätöstiedotteet kokouksista 1/2024 ja 2/2024.

Asuinturvallisuus ja palovaroittimet talonyhtiössä -webinaari

Helsingin Pelastusliitto järjestää kaikille kiinnostuneille avoimen, maksuttoman webinaarin taloyhtiön turvallisuuden ajankohtaisista asioista. 

Asumisen selvitysryhmältä kehittämisehdotuksia asuntopoliittisten tavoitteiden edistämiseksi

Selvitysryhmän tehtävänä oli arvioida valtion tukeman asuntotuotannon merkitystä ja kehittämistarpeita, arvioida valtion asuntorahaston (VAR) käyttötarkoitusta sekä tunnistaa yhteiskunnan tukemaan asuntotuotantoon suunnatut epäsuorat tuet ja suuruusluokat. Selvitysryhmä tunnisti ongelmia valtion tukeman asuntotuotannon rahoituksessa ja sen kyvyssä tasata suhdanteita. Segregaation ehkäisemiseksi ryhmä kohdentaisi ARA-tuotantoa osin eri tavoin ja ehdottaa korkotukilainoituksen kehittämistä markkinaehtoisuuden ja kilpailun varmistamiseksi.

Selvitysryhmän mukaan ara-järjestelmällä on tärkeä paikkansa osana asumisen tukijärjestelmää, mutta järjestelmän toimivuutta on syytä parantaa monin tavoin. Työryhmä esittää rahoitusjärjestelmän kehittämistä niin, että valtion tuessa ja asuntokohteissa säilytettäisiin mahdollisuus joustavuuteen sen sijaan, että yksittäisten asuntokohteiden tilanne lukitaan niiden koko elinkaaren ajaksi. Konkreettisena ehdotuksena nykyisen 40 vuoden korkotuen mallissa työryhmä ehdottaa laina-ajan ja muiden lainaehtojen vapaata neuvottelua lainanantajan ja velallisen välillä sekä tukien ja niitä vastaavien rajoitusten uudelleentarkastelua esimerkiksi kymmenen vuoden välein. 

Helsinki haluaa jälleen purkaa heikkoja taloja

Helsingin kaupungilla on jälleen uusia purkukohteita: kokonaan purettavaiksi ehdotetaan 15 taloa, joista yksi on rivitaloyhtiö ja loput Helsingin kaupungin asuntojen pienkerrostaloja ja kaupungin vuokra-asuntoja.

Purettavat talot sijaitsevat Malmin lentokentän läheisyydessä Ala-Malmilla Sepänmäellä. Talot puretaan asemakaavaehdotuksessa uusien erikokoisten kerrostalojen ja ”kylämäisen” asumisen” tieltä.

Heka varoittaa huoltomieheksi tekeytyneestä huijarista

”Ihminen esiintyi huoltomiehenä ja sanoi tulevansa tarkistamaan palovaroittimen toimintaa. Hänen lähdettyään vanhempi asukas huomasi lompakkonsa tai pankkikorttinsa kadonneen”, isännöintijohtaja Pekka Pirinen Hekalta kertoo.

Pirisen mukaan kyseessä on tämän hetken tiedon mukaan yksittäistapaus. Hän muistuttaa, että Hekan kiinteistönhoitajilla on aina työvaatteet, joissa on Hekan logo.

Lisäksi Hekan työntekijällä on aina mukanaan henkilökortti, jonka he pyydettäessä näyttävät asukkaalle. Heka pyytää ilmoittamaan epäilyttävistä kävijöistä poliisille.

Tuore katsaus paljastaa: vuokramarkkinoilla koronan jälkeen kaksi isoa muutosta

Suomen Vuokranantajat on yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa analysoinut vuokra-asuntomarkkinoiden kehitystä. Vuokra-asuntojen kysyntä on ennätystasolla, mutta samaan aikaan vuokra-asunnoista on ylitarjontaa etenkin pääkaupunkiseudulla. Vuosi 2023 jatkoi koronapandemian jälkeistä kehitystä – vuokrien nousu vauhdittui ja vuokra-asuntojen markkinointiaikojen lyhentyivät. Vuokra-asuntojen ylitarjonta ei kosketa koko maata.

Helsingissä valmistui yli 8 000 asuntoa vuonna 2023 – rakentamisen heikentynyt suhdanne heijastui erityisesti rakennuslupiin

Uusista projektialueista asuntoja valmistui runsaasti Pasilaan ja myös Jätkäsaareen sekä Kalasatamaan keskittyi uutta asuntotuotantoa. Vuoden 2023 lopulla Helsingissä oli rakenteilla noin 7000 asuntoa.

 Helsingin Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma) on määritelty vuotuiseksi asuntotuotantotavoitteeksi 8 000 asuntoa vuodesta 2023 alkaen. Kaupunkiin valmistui vuoden aikana 8 179 asuntoa ja vuotuinen asuntotuotantotavoite ylitettiin. Rakentamisen heikentynyt suhdanne näkyi asuntoaloituksissa edellisvuoden tapaan, ja nyt luvitettuja asuntoja oli kahta edellisvuotta merkittävästi vähemmän. Vuoden aikana aloitettiin 5 027 asunnon rakentaminen ja rakennusluvitettuja asuntoja oli 4 401 

Lue uusin Asuminen & Yhteiskunta 1/2024 näköislehti

Lue uusin Asuntomme 1/2024 näköislehti

Pitkäjänteisyyttä asuntopolitiikkaan – uudistamista myös Ara-järjestelmään

Ara-järjestelmä kaipaa uudistamista

Selvitysryhmä ehdottaa Ara-järjestelmään erilaisia muutoksia. Myös KOVA kannattaa Ara-järjestelmän uudistamista ja on valmis käymään keskustelua aiheesta sekä osallistumaan uudistustyöhön. KOVA näkee tarpeen lisätä joustavuutta Ara-järjestelmään. KOVA kannattaa korkotukilainojen lainanlyhennysten takapainotteisuuden vähentämistä. KOVA näkee esimerkiksi tasalyhenteisen lainanlyhennysmallin järkevänä pitkällä aikavälillä.

Ara-asuntojen asukasvalinta toimii KOVAn mielestä jo nyt hyvin, sillä asunnot kohdentuvat pienituloisille ja vähävaraisille. Asukasvalinnassa tehtävä sosiaalinen sekoittavuus on osoittautunut tärkeäksi segregaation ehkäisyksi myös ihan talotasolla. KOVA pitää erittäin hyvänä, että selvitysryhmä antaa tukensa sille, ettei Ara-asunnoissa tule siirtyä puhtaasti määräaikaisiin vuokrasopimuskäytäntöihin, sillä asumisen pysyvyys on tärkeä itseisarvo. Sen sijaan KOVAn mielestä vuokrien porrastamista tuloihin perustuvaksi ei ole mahdollista toteuttaa yksinkertaisesti. Tähän liittyy myös se, että vuokrataloyhtiöissä vuokrien tasaus voidaan toteuttaa eri tavoin.

Johdon rekrytointikonsulttipalvelut

Tällä tarjouspyynnöllä Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) pyytää tarjouksia koskien ylimmän johdon rekrytointikonsulttipalveluita.

Hankesuunnittelu ja optio kokonaissuunnittelusta, uudisrakennus, Helsinki, Laajasalo, Heka Laajasalo Koirasaarentie 10

Hankinnan kohteena on Helsingin Laajasaloon tontille 49059/3 toteutettavan asuinkerrostalon hankesuunnittelu sisältäen option hankkeen kokonaissuunnittelusta pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä. Hanke on ARA:n kustannusvalvoma vuokra-asuntokohde.

Kokonaisurakka, peruskorjaus, Helsinki, Heka Koskela Juhana-herttuan tie 7

Hankinnan kohteena on Helsingin Koskelassa sijaitsevien asuinkerrostalojen peruskorjaus kiinteähintaisena kokonaisurakkana sisältäen rakennusteknisten töiden lisäksi kaikki LVISA-työt.

Hankesuunnittelu ja optio kokonaissuunnittelusta, uudisrakennus, Helsinki, Laajasalo, 
Koirasaarentie 24

Hankinnan kohteena on Helsingin Laajasaloon tontille 49072/26 toteutettavan asuinkerrostalon hankesuunnittelu sisältäen option hankkeen kokonaissuunnittelusta pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä. Hanke on Ara:n kustannusvalvoma vuokra-asuntokohde.

Lämmönjakolaitteistojen uusinta- ja huoltotyöt oheistöineen 19kpl

Helsingin kaupungin asunnot Oy pyytää tarjouksia 19kpl lämmönjakohuoneen uusinta- ja huoltotyöstä oheistöineen eri kohteisiin Helsingin alueella. Hankinta jaettu neljään (4) osaan.

Hankesuunnittelu ja optio kokonaissuunnittelusta, uudisrakennus, Helsinki, Laajasalo, Heka Laajasalo Mellinintie 8 ER

Hankinnan kohteena on Helsingin Laajasaloon toteutettavan ryhmäkodin hankesuunnittelu sisältäen option hankkeen kokonaissuunnittelusta pääsuunnittelijan johtamana suunnitteluryhmänä.

Asukastoiminnan materiaalipankki

Materiaalipankkiin lisätty uusittu määrärahaselvityslomake. Lomaketta voi käyttää vuoden 2024 määrärahaselvityksen laatimiseen.