Toimintamääräraha 2024

Hekan hallitus on kokouksessaan 21.6.2023 hyväksynyt uuden toimintamäärärahasäännön, joka tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.

Asukastoimikunta (talotoimikunta)
200+13 €/asunto. Kuitenkin vähintään 600 € ja enintään 2200 €.

Aluetoimikunta (vuokralaistoimikunta)
250 €/ kohde. Kuitenkin vähintään 2500 €  ja enintään 10 000 €.

Asukasneuvottelukunta (vuokralaisneuvottelukunta)
15 000 €

Määrärahasääntö 1.1.2024 alkaen

Hekan johto on linjannut, ettei toimikuntien vuoden 2023 toimintamäärärahasta voi siirtää mitään vuodelle 2024. S-business kortin saldo nollataan vuodenvaihteessa. 

Heka turvaa toimikuntien alkuvuoden toiminnan laittamalla pienen summan s-business kortille heti alkuvuodesta ja loput vuotuisesta toiminta määrärahasta siirretään, kun määräraha selvitys on hyväksytty. 

Määrärahasääntö julkaistaan ennen syksyn 2023 asukkaiden kokouksia.