Toimintamääräraha 2024

Hekan hallitus on kokouksessaan 21.6.2023 hyväksynyt uuden toimintamäärärahasäännön, joka tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.

Asukastoimikunta (talotoimikunta)
200+13 €/asunto. Kuitenkin vähintään 600 € ja enintään 2200 €.

Aluetoimikunta (vuokralaistoimikunta)
250 €/ kohde. Kuitenkin vähintään 2500 €  ja enintään 10 000 €.

Asukasneuvottelukunta (vuokralaisneuvottelukunta)
15 000 €

Määrärahasääntö 1.1.2024 alkaen

Hekan johto on linjannut, ettei toimikuntien toimintamäärärahaa voi siirtää seuraavalle vuodelle. S-business kortin saldo nollataan vuodenvaihteessa. 


(18.12.2023 / Kirsi Ikonen, asukastoiminnan päällikkö)
Asukastoimijoiden korteille laitetaan 2.1.2024 alkaen käyttövaraksi 100 €  ja päättymispäivä on 15.2.2024.Tämä tarkoittaa sitä, että 1.1.2024 kortteja ei ole mahdollista käyttää.

Kun määrärahaselvitys on toimitettu ja tarkastettu voi isännöitsijä toki aiemminkin laittaa määrärahan loppusumman käytettäväksi.

Vuoden 2023 määrärahaselvitys tulee toimittaa 15.01.2024 mennessä. Asukastoimikunnat toimittavat selvityksen isännöitsijälle, aluetoimikunnat toimittavat selvityksen isännöintipäällikölle.