Talousarvioaikataulu 2025

Hekan tekemästä talousarvioaikataulusta näkee, milloin asukatoimikunnalta tai aluetoimikunnalta pyydetään lausuntoja. Aikataulu on ladattavisa alta.

Tärkeimmät päivät ovat:

Asukastoimikunnille

Asukastoimikunta antaa esityksen kohdekohtaisista korjaustoimenpiteistä ja hankinnoista 19.1.- 27.2.2024 välisenä aikana. Tämä lisäksi asukas-toimikunnan tulee tehdä määrärahaselvitys vuodelta 2023 15.01.2024 mennessä, joka tulee merkitä tiedoksi seuraavassa pidettävässä asukastoimikunnan kokouksessa. Näin ollen tässä kohtaa on hyvä pitää kokous.

29.05.2024 asukastoimikunta saa tiedoksi kohdekohtaisen PTS:n sekä palautteet tekemistään korjausehdotuksista ja hankintaehdotuksista. Tässä kohtaa siis asukastoimikunta saa ekan palautteen 27.02.2024 mennessä antamiinsa esityksiin. Tämän vuoksi ei välttämätä tarvitse kokoontua, mutta tässä vaihessa voi vielä antaa sittten palautetta omalle isännöitsijälle sähköpostilla, jos on epäselviä juttuja tai muuten ollaan asioista eri mieltä.

Asukastoimikunta saa 07.08.2024 tiedoksi rahoitussuunnitelman ja kohteen PTS:n, talousarvioesityksen, vuokrantasauksen ja vuokran-määrityksen, josta se antaa lausunnon 27.08.2024 mennessä. Tässä kohtaa on hyvä pitää kokous.

Aluetoimikunnille

Aluetoimikunnat saavat tiedoksi asukastoimikuntien 27.2.2024 mennessä antamat esitykset ja käsittelee ne ja antaa tarvittaessa lausunnon alueen yhteisistä toiveista tai linjauksista. Lisäksi aluetoimikunta antaa tarvittaessa muutosesitykset vuokrantasauksen "alueen sisäinen sijainti" tekijöiden uusista tai muuttuneista tiedoista. Lausunto näistä annetaan siis tarvittaessa 18.03.2024 mennessä.

Aluetoimikunta saa tiedoksi 7.8.2024 vuokrantasausalueensa talous-arviomateriaalin.