2021

Vuosi 2021

Kokouksesta 4/2021, joka oli sähköpostikokous, ei ole tehty päätöstiedotetta. Kokouksessa Kaakon  aluejohtajaksi valittiin Niila Ivari. Konserniohjeen mukaisesti suoraan toimitusjohtajan alaisena työskentelevät valitsee hallitus.