Kiitokset ja terveiset

25.5.2017


Olen Matti Toivanen 65 v. Myllypurosta ja viereistä kuvasta näkyy yksi syy muuttooni Turkuun. Syy istuu sylissäni. Vaikka kaverit ovat vinoilleet, miksi Turkuun, kuka pahasti, tai kuka vain muuten ystävällisesti keljuillakseen. Paras tähän asti tullut kommentti ollut, että Turku olisi Tampereen syväsatama. Mutta mitä pienistä siitän ne kasvavat

Olen ollut vuokralaistoiminnassa mukana lähes parikymmentä vuotta ja muussa järjestö toiminnassa yhteensä yli neljäkymmentä vuotta. Eihän se kaikkien mielestä ole pitkäkään aika, mutta minun elämästäni se on kuitenkin lähes 2/3 osaa. Jotkut ovat olleet varmaan pitempääkin. Joten tässä vaiheessa alkoi tuntua että olen antanut muiden käyttöön sen panoksen itsestäni joka kohtuudella voin itseltäni vaatia. Ja olen myös miettinyt voisiko sitä tehdä eläkkeellä muutakin kuin istua kokouksissa. Jossain kohtaa kaikkien olisi hyvä istua miettimään kiikkustuoliin, myös sitä onko minulla toimintaan mitään uutta annettavaa. Jos olen mukana jossain, niin minä ainakin haluan kehittää ja uudistaa toiminta tapoja ja tuoda uusia ajatuksia mukaan, niin että järjestön toiminta säilyy aktiivisena. Mottoni on ollut aina, ”Ilman muutosta ei tapahdu kehitystä.” joten ei kaikki muutokset tuo automaattisesti ongelmia. Ei muutosta kannata vastustaa vain muutoksen vastustamisen takia. Muutos luo myös uutta toimintaa ja uusi toiminta saa mukaan myös lisää ihmisiä, jota vuokralaistoiminta kaipaa kipeästi. Mukaan on saatava nuoria ja yksi keino on siihen antaa tilaa poistumalla itse taka vasemmalle tai oikealle, ei mielellään keskelle.

Vuokralaistoiminnasta olen saanut itselleni paljon ja olen oppinut Teiltä paljon. Toivon mukaan olen voinut myös antaa jotain itsestäni. Yksi asia on jäänyt mieltäni painamaan mitä asukasdemokratia tulevaisuudessa on. Kuulin usein kokouksissa väiteltävän kuka ja mistä asioista saadaan päättää ja kuka ja ketkä on minkin henkilön valinnut? Missä kohtaa asukasdemokratia päättyy? Päätyykö se asukaskokoukseen vai jatkuuko se kenties pitemmälle. Eivätkö asukkaat ole antaneet asukaskokouksessa valtakirjaa talotoimikunnalle ja puheenjohtajalle toimia edustajanaan muissa VD-elimissä. Eivätkö he ole valintansa jälkeen enää ole asukkaita? Joskus on tuntunut että asukkaan erottaa työvaliokunnan jäsenyys. Tultuaan valituksi työvaliokuntaan ei olekaan enää asukas jolla on päätäntävaltaa asukkaita koskevissa asioissa. Tällä logiikalla ei päätösvaltaa ole myöskään vuokralaistoimikunnilla eikä vuokralaisneuvottelukunnalla.

Kokoustoiminnan ja kokoonpanon kehittäminen on yksi vnk:n suurista haasteista joihin tulee paneutua tulevaisuudessa huolellisesti. Muutoin käy niin että kaikki hyvät tyypit jäävät pois ja jättävät niin sanotusti uppoavan laivan. Olin pettynyt uuteen vd sääntöön jossa ei saatu vnk kokoa pienemmäksi tai kokouksien määrää vuodessa määrältään vähäisemmäksi. Näitä ajatuksia ovat esittäneet muutkin kuin minä joten en ota tästä kunniaa itselleni. Samalla tulisi kehittää työvaliokunnan toimintaa ovathan he saaneet valtakirjan asukkailta toimija edustajanaan ja ovathan myös edelleen asukkaita valinnastaan huolimatta???

Lopuksi haluan kiittää kaikkia niitä joita ole tavannut ja saanut tehdä työtä vuokralaisten hyväksi. Toivon mukaan tapaamme jossain merkeissä jatkossakin. Nyt aluksi aion ainakin huilata vuoden loppuun saakka ja olla vaan Terhon kanssa. Mutta eihän sitä koskaan tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Toivotan Teille kaikille hyvää jatkoa ja kesää

Matti Toivanen