Määrärahaselvityslomakkeeseen muutoksia

18.12.2021

Määrärahaselvityslomakkeeseen tuli muutoksia ma 13.12. Muutos koskee kaavaa. Alun pitäen oli ajatuksena, että kuluvan vuoden kulutus vähennettiin vuosittaisesta määrärahasta. Tämä olisi tarkoittanut sitä, että jos kohde, jolla siirtyi vuodelta 2020 vuodelle 2021 määrärahaa olisi mennyt jopa miinukselle, jos olisi käyttänyt kaikki käytettävissä olevat varat. Sen vuoksi kaavaa muutettiin niin, että siirtyvä saldo on alkusaldo vähennettynä kuluvan vuoden kulutuksella, kuitenkin niin, että se on korkeintaan 50 % vuosittaisesta määrärahasta. Osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/ohjeet/toimintamaararaha-ja-sen-selvitys/ on uudet lomakkeet. Määrärahaselvityksen teosta pidetään webinaari ke 5.1. klo 18.