Hekan uusi vuokrantasausmalli

19.8.2018

Hekan uusi vuokrantasausmalli otetaan käyttöön siten, että vuoden 2019 vuokrat perustuvat siihen. Nyt on talotoimikunnilla parhaillaan lausunnolla tähän perustuvat laskelmat. Lausunnot tulee antaa perjantiahin 31.8. mennessä vuokralaistoimikunnille. Lisäksi talotoimimikunnan tulee laittaa lausunot tiedoksi alueyhtiölle. Tämän jälkeen aleeelliset yhteistyöelimet käsittelevät lausunnot ja antavat omat lausuntonsa Hekan hallitukselle, joka päättää vuokrista.

Lue lisää asiasta osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/ohjeet/vuokrantasausmalli/​​​​​​​.