Hekan uusi vuokrantasausmalli

Hekan uusi vuokrantasausmalli otetaan käyttöön siten, että vuoden 2019 vuokrat perustuvat siihen. Nyt on talotoimikunnilla parhaillaan lausunnolla tähän perustuvat laskelmat. Lausunnot tulee antaa perjantiahin 31.8. mennessä vuokralaistoimikunnille. Lisäksi talotoimimikunnan tulee laittaa lausunot tiedoksi alueyhtiölle. Tämän jälkeen aleeelliset yhteistyöelimet käsittelevät lausunnot ja antavat omat lausuntonsa Hekan hallitukselle, joka päättää vuokrista.

Hekan kokonaisbudjetin kautta määräytyy Hekan keskivuokra. Sen jälkeen markkinavuokriin verraten saadaan alueelliset vuokrat ja pisteytyksen kautta jokaiselle talolle vuokra. 

Lisää asiasta löytyy osoitteista 

https://www.hekaoy.fi/fi/hima/hekasta-asiaa/heka-ottaa-kayttoon-uuden-vuokrantasausmallin,

https://www.hekaoy.fi/fi/hima/hekasta-asiaa/nain-hekan-vuokrat-maaraytyvat-uuden-vuokrantasausmallin-myota

sekä vierestä olevista materiaaleista.Vieressä on myös vnk:n perjantaina 24.8. julkaistu julkilausuma asiasta.