Verokortit vuodelta 2021

18.2.2021

Tärkeä tiedote kaikille asukastoimijoille, ketkä saavat palkkioita: Kaikkien palkkionsaajien tulee toimittaa palkkioiden maksua varten verokortti erikseen. Verokortti toimitetaan aluetoimiston taloussihteerille (taloussihteerit.alue@hekaoy.fi eli esimerkiksi taloussihteerit.kaakko@hekaoy.fi). Mikäli verokorttia ei toimita on ennakonpidätys 60%.

Tämän lisäksi uusien toimijoiden ja sellaisten, keiden tiedoissa on muutoksia tulee toimittaa henkilötietolomake aluetoimiston taloussihteereille. Lomake ei kuitenkaan ole ihan vielä valmis, joten se tulee näille sivuille heti kun valmistuu. Samalla tulee Hekan tiedote asiasta ja palkkioiden maksuaikataulu tälle vuodelle.