Tietoa koronarajoitusten osittaisesta lieventämisestä Hekalla

11.5.2020

Uusien valtakunnallisten suositusten mukaisesti koronarajoituksia voi hallitusti alkaa lieventämään. Siksi Hekassakin on tehty joitain uusia linjauksia jo aiemmin tiedotettuihin menettelytapoihin korona-aikana.

Muutoksia: saunoja ja kerhotiloja voi alkaa käyttämään ja talkoot voi järjestää

Saunat avataan asukkaiden käyttöön 1.6.2020 alkaen. Kaikki saunavuorot - niin asukkaiden itselleen varaamat kuin lenkkisaunatkin - jatkuvat ennallaan. Saunoissa tehdään ennen käyttöönottoa käyt-töönottosiivous. Voimassa olevissa saunasopimuksissa kesä- ja heinäkuun saunavuoroista ei veloiteta maksua. Maksujen aloittamisesta 1.8.2020 lähtien viestitään asukkaille kesän aikana. 

Saunojen avaamisen vuoksi yleisten tilojen ja talopesuloiden siivousta ei voida jatkaa tehostetusti nykyisillä resursseilla. Siivousta jatketaan rajoitusten lievennysten myötä siis toistaiseksi samanta-paisesti kuin ennen koronaepidemiaa, kuitenkin niin, että yleisten tilojen kosketuspinnat puhdiste-taan desinfioivin ainein. 

Kerho- ja harrastetilojen käyttö on mahdollista jälleen 1.6.2020 lähtien. Tilojen käyttö on niiden käyt-täjien omalla vastuulla. Käyttäjiä suositellaan pitämään huolta turvaetäisyyksistä sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 

Asukasaktiivien kannattaa edelleen jatkaa yhteydenpitoa sähköisten välineiden välityksellä, sillä eri-tyisesti riskiryhmiin kuuluville ei edelleenkään suositella osallistumista kokoontumisiin. Esimerkiksi talotoimikunnan kokouksen voi yhä pitää sähköpostitse. Pöytäkirja tehdään normaalisti. 

Kokoontumisrajoitus muutetaan Suomessa 1.6.2020 lähtien 10 henkilöstä 50 henkilöön, joten tal-koita voi järjestää ja siirtolavoja voi tilata talotoimikuntien toiveiden mukaisesti 1.6.2020 lähtien. Tal-koita järjestettäessä on syytä ottaa huomioon turvaetäisyydet sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia. 

Ennallaan pysyvät poikkeusajan järjestelyt

 Asiakaspalvelupisteemme ottavat edelleen asiakkaita vastaan vain ajanvarauksella. Palvelua anne-taan yhä kattavasti puhelimitse sekä sähköisillä kanavilla toistaiseksi normaalien palveluaikojen mu-kaisesti (ma klo 9 – 17, ti – pe klo 9 – 15). Lisäksi palvelemme kuun viimeisenä ja ensimmäisenä arkipäivänä klo 9 – 17. Asiakaspalvelupisteissä asioi enintään muutama henkilö kerrallaan, riittävin turvavälein, eikä odotus- ja asiointiaika yhteensä veny yli 15 minuuttiin. Pyydämme asiakkaita otta-maan huomioon hyvän käsi- ja yskimishygienian ja olemaan asioimatta paikan päällä sairaana. 

Sellaisia kiireettömiä korjaus- tai huoltotöitä, joissa asuntoihin mentäisiin sisälle, ei edelleenkään tehdä tai käynnistetä. Asuntotarkastukset ja asuntonäytöt pyritään järjestämään, kuitenkin huomioiden turvallisuus- ja hygienia-asiat. Valmistuvissa uudis- ja peruskorjauskohteissa asukkaiden tutustuminen kohteeseen mahdollistuu videon avulla. 

Vuokrien perintäkirjeisiin ei toistaiseksi edelleenkään lisätä perintäkuluja eikä korona-aikana mahdollisesti maksamatta jääneisiin vuokran osiin lisätä viivästyskorkoja. Maksuaika korona-aikana lähetettäviin erillisiin laskuihin palveluistamme on toistaiseksi 60 päivää.