Tärkeä tiedonanto koskien vuoden 2020 asukastoiminnan määrärahoja

18.8.2020

Voimassa olevissa asukastoiminnan määrärahaohjeissa sanotaan seuraavaa:

Määrahakausi on yksi vuosi. Kuitenkin, kun talotoimikunnan, vuokralaistoimikunnan ja vuokralaisneuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta, ko. elimen toimikauden ensimmäiseltä vuodelta käyttämättä jäänyt, enintään 30 % vuotuisesta määrärahasta, määrärahaosuus voidaan "siirtää" seuraavalle vuodelle ilman vaikutusta seuraavan vuoden määrärahaan, ei kuitenkaan yli toimielimen toimikauden.

Vallitsevasta korona-tilanteesta johtuen Hekan johtoryhmä on tehnyt seuraavanlaisen päätöksen:

Päätettiin, että vuoden 2020 määrärahasta voidaan siirtää vuonna 2021 käytettäväksi enintään 60% vuoden 2020 määrärahan määrästä.

Päätös koskee niin talotoimikuntien, vuokralaistoimikuntien kuin vuokralaisneuvottelukunnan määrärahaa.