Talotoimikuntien toiminnan kartoitus vuodelta 2018

17.3.2019

Vuokralaisneuvottelukunta teetti tammikuussa 2019 kyselyn talotoimikunnille ja luottamushenkilöille niiden toiminnasta vuonna 2018, palkkiojärjestelmästä ja määrärahoista. Kyselyn toteutti Webropol ja vastausprosentiksi saatiin 62%.

Kyselyn perusteella talotoimikuntien jäsenet ja luottamushenkilöt käyttävät paljon aikaa asukastyöhön myös kokousten ulkopuolella. 

Tiedonsaanti on pysynyt ennallaan, joten siinä on varmasti parannettavaa.

91% vastaajista piti nykyistä kokouspalkkiojärjestelmää toimivana. Suurin osa vastaajista ilmoitti, että jos palkkioita pienennetään, se heikentää huomattavasti heidän motivaatiotaan toimia tässä työssä, johon kuluu paljon aikaa myös kokousten ulkopuolella, kuten edellä kerrottiin. Nykyinen kokouspalkkio on jäsenelle 60 €/kokous eli maksimissaan 360 € vuodessa. Vastaavasti esim. Hekan hallituksen jäsen saa yhdestä kokouksesta palkkioksi 385 €. Kokousia hallituksella oli viime vuonna 11 kpl. Tätä motivaatiota ei lisää se, että palkkioista säästetyt rahat siirrettäisiin toimintamäärärahoihin.

73 % vastaajista piti nykyistä toimintamäärärahaa riittävänä.

Vuokralaisneuvottelukunta teki asiasta tiedotteen, jossa se ilmoittaa, ettei talotoimikuntien palkkioita saa pienentää meneillään olevassa työryhmässä.

Kyselyn tulokset ja tiedotteen voit lukea alta.