Muutokset koskien asukkaiden kokouksen valintoja ja pöytäkirjamerkintöjä

10.10.2023

Asukkaiden kokousten valinnat tehdään uuden asukasdemokratia säännön mukaan ja valinnoissa otetaan huomioon 1.1.2024 voimaan astuva palkkiosääntö. ( asukkaiden kokouksen asialista, kohta 12)

Asukastoimikuntaan valitaan asukkaiden kokouksen päättämä määrä jäseniä, mutta vain kolme jäsentä ovat oikeutettuja vuosipalkkioon ( puheenjohtaja + 2 jäsentä, joista toinen on asukastoimikunnan järjestäytymiskokouksen valitsema sihteeri)

Palkkiolliset jäsenet nimetään asukkaiden kokouksessa ja nimet kirjataan pöytäkirjaan. Toki kaikkien asukastoimikuntaan valittujen nimet tulee kirjata pöytäkirjaan sekä äänestystulos, jos sellainen on käyty jäseniä valittaessa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Asukastoimikunnan järjestäytymiskokouksessa päätetään kuten aiemminkin varapj, sihteeri, rahastonhoitaja sekä tarvittaessa muita vastuutehtäviä. Asukastoimikunnan järjestäytymiskokouksen asialistan kohta 5.