Määrärahaohjeen täydentävät ohjeet

22.8.2021

Hekan määrärahasääntö astui voimaan 1.1.2020. Vuoden 2021 alussa Heka päätti perustaa työryhmän laatimaan sääntöön käytännön ohjeita. Työryhmään valittiin vuokralaisneuvottelukunnan edustajina Anne Vuori, Pirjo Salo ja Sami Auersalmi. Hekan puolelta ryhmään kuului toimitusjohtaja Jaana Närö, talousjohtaja Raija Anjala sekä asukastoiminnan koordinaattori Kirsi Ikonen.

Keskeisimmät täydennykset ovat, että vuoden 2021 alusta lähtien pienien kohteiden minimimääräraha nostettiin 500 eurosta 600 euroon. Samoin muutettiin käytäntöä siitä, miten käyttämättä jäänyttä määrärahaa voidaan siirtää seuraavalle vuodelle. Aiemmin käytäntö oli, että toimikuntien kaksivuotiskausien välivuotena pystyi siirtämään 30 %, mutta valintavuonna ei lainkaan. Uusi käytäntö on, että joka vuonna voi siirtää 25 % vuotuisesta määrärahasta. Näin koronavuonna 2021 prosentti on kuitenkin enintään 50 % vuoden 2021 määärärahasta (tähän ei siis sisälly mahdollisesta vuodelta 2020 siirtyneet määrärahat).

Ohjeessa tarkennetaan myös esim. kokoustarjoiluja hybridikokouksessa, määrärahan määrää erikoistapauksissa, kuten uusissa kohteissa ja peruskorjauskohteissa, kuntosalilaitteita, kaasupullojen hankintaa yms. Täydentävät ohjeet ja määrärhasäännön voi lukea alta.