Luottamushenkilön velvoitteet kokouspalkkioiden saamiseksi

18.2.2021

Hekan johtoryhmä on 15.2.2021 tarkentanut sitä, millä luottamushenkilö saa palkkionsa.

Vd-toiminnan palkkiosääntö

 Vd-toiminnan palkkiosäännössä todetaan, että luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkiot puheenjohtajan kokouspalkkion mukaisina. 

Luottamushenkilön velvoitteet palkkioiden saamiseksi 

Jotta luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkiot täysimääräisenä (yhteensä viideltä kokoukselta, puheenjohtajan palkkio), tulee luottamushenkilön laatia vuosittain raportti toiminnastaan asukaskokoukselle tai viimeistään marraskuun loppuun mennessä sekä asukkaille että aluetoimistolle.