Kysely Hekan asukasaktiiveille

15.9.2021

Hyvä Hekan asukasaktiivi,

tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää mielipiteitäsi Hekan vuokralaisdemokratiasta ja kerätä ideoita asukastoiminnan kehittämiseksi.

Kysely toteutetaan ensimmäistä kertaa tässä muodossa ja se on suunnattu talotoimikunnissa ja muissa Hekan vuokralaisdemokratian elimissä toimiville asukkaillemme.

Pandemia-aika on vaikuttanut mahdollisuuksiin järjestää asukastoimintaa. Tässä kyselyssä pyydän arvioimaan asukastoiminnan toteutumista ns. normaaliaikana.

Jokainen vastaus on arvokas ja auttaa kehittämään asukasyhteistyötä eteenpäin. Kiitos, kun käytät aikaasi kyselyyn vastaamiseen. Vastausaikaa on 6.10.2021 klo 16 saakka.

Linkki kyselyyn:

https://response.questback.com/helsinginkaupunginasunnotoy/xxrpxdfv6d

Hekan ja VNK:n puolesta

Riitta Pulkka
Asiakkuusjohtaja
Helsingin kaupungin asunnot Oy