Hekan hallituksen päätöstiedote 9/2022

13.9.2022

Hekan hallituksen kokouksessa 9/2022, joka pidettiin 6.9.2022 käsiteltiin mm. seuraavia asioita: Stategian seuranta, etelän ja idän alueiden huoneistojen ja yleisten tilojen korjaustyöt, biokaasun hankinta, sutsukkeet asunnoissa, Hekan aluetoimistojen muuttoa Viipurinkadulle, jonka arvioidaan tapahtuvan syyskuussa 2023, a avainasioita sekä muita ajankohtaisia asioita. Hallituksen puheenjohtaja Harry Bogomoloff ilmoitti hallitukselle, että hän on jättänyt eropyynnön tehtävästään kaupunginkanslialle, ja että hän jatkaa tehtävässä kunnes seuraaja on valittu.

Päätöstiedotteen voi lukea alta.