Hekan hallituksen päätöstiedote 9/2023

17.9.2023

Hekan hallitus kokoontui tiistaina 12.9.2023 vuoden yhdeksänteen kokoukseen. Kokouksessa on käsitelty mm seuraavia asioita. Korjauspolitiikka, rahoituspolitiikka ja riskienhallintasuunnitelma, alustava PTS 2024- 2033, jonka yhteydessä kehotettu toimivaa johtoa panostamaan viestintään vuoden 2024 vuokrantarkistusten osalta. Lisäksi merkitty tiedoksi, että riskienhallintasuunnitelma ja rahoituspolitiikka ovat vielä valmisteilla, ja ne käsitellään hallituksen kokouksessa nro 11/2023 (8.11.2023) sekä merkitty tiedoksi hankintatoimen sisäisen tarkastuksen loppuraportti.

Kokouksen päätöstiedote on luettavissa alta.