Hekan asukastyytyväisyyskysely 2018

12.3.2019

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asiakkuusjohtaja Mirka Saarholma kävi vuokralaisneuvottelukunnan kokouksessa 11.3.2019 kertomassa vuoden 2018 asukastyytyväisyyskyselyn tulokset.

Tyytyväisyys on hieman laskenut jokaisella osa-alueella, mutta on edelleen hyvä.

Hekan oma tiedote asiasta

Alla on kyselyn tulokset