Heka-yte ja Hekan hallitus ovat pitäneet kokouksia

22.5.2021

Hekan hallitus kokoontui 21.4. vuoden viidenteen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin mm. Hekan lausuntoa yhteishallintolain suuntaviivoista. Tässä kohdassa asukasjäsenet ja muut jäsenet olivat eri mieltä ja näin ollen asukasjäsenet jättivät kohtaan eriävän mielipiteen. Koko päätöstiedotteen voi lukea alta.

Heka-yte kokoontui 20.5. vuoden kolmanteen kokoukseensa. Kokouksessa käsiteltiin mm. Hekan korona-exittiä, jossa todettiin, että toistaiseksi jatketaan nykyisillä rajoituksilla. Näin ollen kerhuohuoneet ja lenkkiasunat eivät asukkaiden toiveista huolimatta avaudu. Samoin talouden ja hallinnon valvojat eivät voi toistaiseksi tehdä käyntejä aluetoimistoon. Talotoimikunta voi tilata siirtolavoja isännöitsijältä ja kesäkukkiin talotoimikunta saa tarvittaessa ostositoumuksia niin ikään isännöitsijältä. Koko muistion voi lukea alta.