Vuokralaisneuvottelukunnan seminaari Hekan luonnoksista

13.6.2019

Vuokralaisneuvottelukunta piti sunnuntaina 9.6. seminaarin, jossa käsiteltiin Hekan luonnoksia uudeksi vd-säännöksi sekä määräraha- ja palkkio-ohjeeksi. VD-sääntötyöryhmässä ja määrärahatyöryhmässä mukana ollut Anne Vuori piti kattavat esittelyt aiheista. Kiitos siitä. Keskustelu oli aktiivista ja pääsimme jo alustavasti miettimään myös siitä, mistä ainakin pitäisi lausua. 

Talotoimikunnat voivat halutessaan laittaa lausuntoja omille vuokralaistoimikunnilleen tai suoraan vuokralaisneuvottelukunnalle osoitteella sami@phyk.fi. Samoin myös asukkaat voivat laittaa asiasta mielipiteitä samoja reittejä.

Ohessa on tilaisuudessa esitetyt Hekan tekemät materiaalit keskeisimmistä muutoksista vd-sääntöluonnoksessa ja määrärahaohjeluonnoksessa.