Vuokralaisneuvottelukunnan kokouksen 10/2018 pöytäkirja

13.11.2018

Vuokralaisneuvottelukunta kokoontui 12.11. kokoukseensa 10/2018. Keskeisepinä asioina oli asukasedustajien valinta työryhmiin, jotka käsittelevät palkkiosääntöä ja määrärahaohjetta. Palkkiosääntöä valittiin kehittämään Sebastian Franckenhaeuser ja Anne Siivonen ja määrärahaohjetta Anne Siivonen ja Anne Vuori. Viimeksi mainitut ovat mukana myös uudistamassa vuokralaisdemokratiasääntöä. 

Pöytäkirja liitteineen on luettavissa osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/poytakirjat-ja-paatokset/poytakirjat/ .