Vuokranmääritys

Vuokra koostuu kahdesta osasta: pääomavuokrasta ja hoitovuokrasta.

Pääomavuokra kattaa lainojen lyhennykset ja korot, perusparannusten omarahoitusosuuden, tontinvuokrat, väistöasuntokäytännön tuomat asuntojen tyhjänäolot sekä varautumisina tuleviin perusparannuksiin kerättävät varat Pääomavuokra määritellään Hekassa ja se tasataan alueyhtiöiden kesken Hekan tasaussääntöjen mukaan, jotka perustuvat kaupunginvaltuuston päätökseen. Ohessa Hekan talousjohtaja Raija Anjalan esitys asiasta vuokralaisneuvottelukunnalle 20.6.2016.

Hoitovuokra määritellään alueyhtiössä ja se koostuu mm. Hekan palkoista ja palkkioista sivukuluineen, isännöinnin palvelumaksusta, huollon palvelumaksusta, siivouksen palvelumaksusta, huoltopuolen korjauksista sekä lämpö-, vesi-, sähkö- ja jätehuoltokuluista. Nämä kulut tasataan alueyhtiön ja sen asukkaiden yhteisesti sopimalla tavalla.

Heka uudistaa parhaillaan tasausta ja yhtenäinen tasausmalli otettaneen käyttöön vuoden 2018 vuokranmäärityksessä. Mukana uudistustyössä on myös asukkaiden edustajia.

Hekan yhteinen valvoja Pirjo Mohamed on tehnyt kokonaisvuokranmäärityksestä alla olevan koulutusmateriaalin.

Koulutusmateriaaliin voi tutustua itsenäisesti tai alueen vuokralaistoimikunta voi pyytää Pirjo Mohamedia sitä tarkemmin esittelemään. Mikäli koulutus omalle vuokralaistoimikunnalle tai oman alueen vd-aktiiveille tai asukkaille kiinnostaa, niin asiaan liittyen kannattaa lähestyä vuokralaistoimikunnan puheenjohtajaa tai oman talotoimikunnan puheenjohtajaa/luottamushenkilöä, jotka hoitavat asiaan liittyvät käytännönjärjestelyt yhdessä Pirjo Mohamedin kanssa. Mahdollisia vapaita iltoja ovat 16.8, 18.8, 23.8, 25.8., 6.9. ja 7.9.

Materiaalissa käydään läpi mm. hoitojäämien vaikutus vuokran muodostumiseen ja miten talousarvio laaditaan Hekassa.

PDF-tiedostoAlustavat pääomavuokrat 2017.pdf (377 kB)
Hekan talousjohtaja Raija Anjalan esitys pääomavuokrista vuokralaisneuvottelukunnalle 20.6.2016
PDF-tiedostoheka koulutus kokonaisvuokran muodostuminen 2016 PM.pdf (75 kB)
Hekan yhteisen valvojan Pirjo Mohamedin koulutusmateriaali kokonaisvuokrista pdf-muodossa
Tuntematon tiedostomuotoheka koulutus kokonaisvuokran muodostuminen 2016 PM.pptx (566 kB)
Hekan yhteisen valvojan Pirjo Mohamedin koulutusmateriaali kokonaisvuokrista PowerPoint-muodossa
PDF-tiedostoTalousarvioaikataulu 2018 11-27 lyhyt.pdf (74 kB)