Laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa ja asukasdemokratiasääntöuudistus

Asukasdemokratiaa ohjaa laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa. Lyhyemmin tätä kutsutaan yhteishallintolaiksi.

Nyt tämä vuonna 1990 laadittu laki on uusittu. Eduskunta hyväksyi uuden lain 18.11.2022. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2024 alkaen.

Nyt on alettu valmistelemaan uuteen lakiin pohjautuvaa asukasdemokratiasääntöä (entinen vuokralaisdemokratiasääntö).

Vuokralaisneuvottelukunta kutsuu kaikki asukkaat kertomaan näkemyksiään siitä, kuinka voimme saada entistä toimivampi asukasdemokratia.

Olemme siis avanneet tähän keskustelupalstan, jolla voit esittää mielipiteesi ja tehdä parannusehdotuksia. Voimme ja pitääkin olla kriittisiä, mutta nykyisiä epäkohtia ei kannata ruotia – me tarvitsemme ehdotuksia siitä, kuinka ne poistetaan uudessa säännössä, eli ”sitä tikulla silmään…”

Tule mukaan auttamaan meitä mahdollisimman toimivan asukasdemokratiasäännön valmistelussa.

Etukäteen kiittäen avusta,

Sääntöä tekevän työryhmän asukasjäsenet

Lakiesitys (hyväksittiin laiksi tällaisenaan)

Voimassa oleva laki

Keskustelupalsta