Vuokralaisneuvottelukunnan ja sen Työvaliokunnan tehtävät ja toimintaohjeet

Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävät

Vuokralaistoimikuntien ja kiinteistöyhtiön (Heka) asukkaiden edustajana toimii Vuokralaisneuvottelukunta.

Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävänä on

1. tehdä esityksiä, neuvotella ja osallistua valmisteluun antamalla lausunto kiinteistöyhtiön yhteisestä hoitojärjestelmästä, isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä sekä yhteisistä tiloista ja hankinnoista

2. tehdä esityksiä, neuvotella ja osallistua valmisteluun antamalla lausunto kiinteistöyhtiön yhteisista korjaus-, rahoitua- ja vuokran tasoituksen suunnitelmista

3. nimetä Vuokralaistoimikuntien esittämistä ehdokkaista kaksi asukasjäsentä, josta toisen tulee olla mies ja toisen nainen, ja yksi varajäsen kiinteistöyhtiön hallitukseen.

4. valita Vuokralaistoimikuntien asettamista ehdokkaista kiinteistöyhtiön yhteinen valvoja seuraamaan ja tarkastamaan yhtiön talouden ja hallinnon hoitoa

5. päättää kiinteistöytiön järjestyssääntöjen sisällöstä

6. käsitellä Vuokralaistoimikuntien ja talotoimikuntien sille tekemät aloitteet ja esitykset sekä kiinteistöyhtiön hallituksen neuvottelukunnan käsiteltäväksi antamat asiat ja

7. tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja vuokralaisia koskevista asioista niistä päättäville tahoille.