Vuokralaisneuvottelukunnan ja sen Työvaliokunnan tehtävät ja toimintaohjeet

Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävät

Vuokralaisneuvottelukunta toimii vuokralaistoimikuntien ja Hekan asukkaiden yhteisenä edustajana.

Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävänä on

1 edistää ja kehittää vuokralaisdemokratiaa ja yhteishallintoa sekä tukea alueellisten vuokralaistoimikuntien toimintaa; 


2 käsitellä vuokralaistoimikuntien sille tekemät aloitteet ja esitykset; 


3 käsitellä Hekan vuokralaisneuvottelukunnalle käsiteltäväksi antamat asiat; 


4 tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja muista asioista niistä päättäville tahoille;

 
5 esittää Helsingin kaupungille vuokralaistoimikuntien esittämistä ehdokkaista kahta ehdokasta Hekan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja yhtä ehdokasta varajäseneksi. Varsinaisiksi jäseniksi esitettävistä toisen tulee olla mies ja toisen nainen; 


6 valita vuokralaistoimikuntien asettamista ehdokkaista yksi Hekan talouden ja hallinnon valvoja; sekä 


7 järjestää erilaisia tilaisuuksia, tapahtumia ja koulutuksia määrärahan puitteissa.