Vuokralaisneuvottelukunnan ja sen Työvaliokunnan tehtävät ja toimintaohjeet

Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävät

Vuokralaisneuvottelukunta toimii vuokralaistoimikuntien ja Hekan asukkaiden yhteisenä edustajana.

Vuokralaisneuvottelukunnan tehtävänä on

1. tehdä esityksiä, neuvotella ja osallistua valmisteluun antamalla Hekalle lausunto Hekan pitkänajan korjaus- ja rahoitussuunnitelmasta sekä pääomavuokran tasaussuunnitelmasta;

2. tehdä esityksiä, neuvotella ja osallistua valmisteluun antamalla Hekalle lausunto Hekan yhteisestä hoitojärjestelmästä sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä;

3. osallistua valmisteluun ja antaa lausunto Hekalle sen järjestyssäännön sisällöstä;

4. käsitellä vuokralaistoimikuntien sille tekemät aloitteet ja esitykset sekä Hekan vuokralaisneuvottelukunnan käsiteltäväksi antamat asiat;

5. tehdä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja muista asioista niistä päättäville tahoille;

6. esittää Helsingin kaupungille vuokralaistoimikuntien esittämistä ehdokkaista kahta ehdokasta Hekan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja yhtä ehdokasta varajäseneksi. Varsinaisiksi jäseniksi esitettävistä toisen tulee olla mies ja toisen nainen;

7. valita vuokralaistoimikuntien asettamista ehdokkaista yksi Hekan talouden ja hallinnon valvoja; sekä

8. valita kaksi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä Heka-tason yhteistyöelimeen vuokralaisneuvottelukunnan toimikaudeksi.