Vuokralaisdemokratiasäännön ja sen käytännön ohjeiden uudistus 2018

Heka on päättänyt aloittaa käyttämänsä vuokralaisdemokratiasäännön ja sen käytännön ohjeiden uudistamisen. Sääntöuudistusta valmistelevaan työryhmään on valittu asukkaita edustamaan Anne Siivonen Pikku Huopalahdesta ja Anne Vuori Maunulasta. Varalle ryhmään on valittu Sebastian Franckenhaeuser Siilitieltä. 

Tälle sivulle ryhmä laittaa tietoja muutoksesta ja alla on myös keskustelupalsta aiheesta. Nyt aluksi toivotaan sinne tietoja säännön epäkohdista ja virheistä sekä toki myös parannusehdotuksia. Ehdotuksen yhteydessä on hyvä mainita pykälä mihin viitataan.

Toivomme jälleen asiallista keskustelua ja vain sääntöuudistukseen liittyvää. Henkilöihin kohdistuvat kirjoitukset poistetaan.