Vuokralaisdemokratiasääntö ja käytännön ohjeet

Hekan hallitus on kokouksessaan 10.9.2019 hyväksynyt Hekan vuokralaisdemokratiasäännön. Sääntö tulee voimaan 1.1.2020 lähtien, mutta vuoden 2019 asukkaiden kokousten valinnat tehdään jo sen mukaisesti.