Vuokralaisdemokratiasääntö ja käytännön ohjeet

Hekan hallitus on kokouksessaan 10.9.2019 hyväksynyt Hekan vuokralaisdemokratiasäännön. Sääntö tulee voimaan 1.1.2020 lähtien, mutta vuoden 2019 asukkaiden kokousten valinnat tehdään jo sen mukaisesti. Käytännön ohjeet on päivitetty 10.9.2020.

Tammikuussa 2020 on sovittu, että käytännön ohjeissa pykälässä 13§ olevassa kohdassa, "Peruskorjauksen vuoksi väistöön muuttava asukas menettää jäsenyytensä talotoimikunnassa.", on tämän kauden oleva siirtymäaika sen vuoksi, että ohjeet tulivat tietoon vasta sen jälkeen kun vuoden 2019 asukkaiden kokoukset oli jo pidetty.