Vuokralaisdemokratiasääntö ja käytännön ohjeet

Hekan hallitus on kokouksesssan 13.6.2017 hyväksynyt Hekan vuokralaisdemokratiasäännön ja sen käytännön ohjeet.