Toimintamääräraha

Määrärahasääntö 1.1.2020 alkaen

Hekan hallitus on kokouksesssaan 10.9.2019 hyväksynyt Hekan määrärahasäännön. Se tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

Määrärahasäännön täydentävät ohjeet ovat voimassa 19.8.2021 lähtien.

Tärkeä tiedonanto koskien vuoden 2021 asukastoiminnan määrärahoja

Vallitsevasta korona-tilanteesta johtuen Hekan johtoryhmä on tehnyt seuraavanlaisen päätöksen:

Päätettiin, että vuoden 2021 määrärahasta voidaan siirtää vuonna 2022 käytettäväksi enintään 50% vuoden 2021 määrärahan määrästä.

Päätös koskee niin talotoimikuntien, vuokralaistoimikuntien kuin vuokralaisneuvottelukunnan määrärahaa.

Siirrettävään summaan ei sisälly mahdolisesti vuodelta 2020 siirtyneet määrärahat.