Toimintamääräraha

Määrärahasääntö 1.1.2020 alkaen

Hekan hallitus on kokouksesssaan 10.9.2019 hyväksynyt Hekan määrärahasäännön. Se tulee voimaan 1.1.2020 alkaen, mutta asukkaiden kokouksissa 2019 pitää määrärahaehdotukset hyväksyä sen mukaisesti.

Tärkeä tiedonanto koskien vuoden 2020 asukastoiminnan määrärahoja

Voimassa olevissa asukastoiminnan määrärahaohjeissa sanotaan seuraavaa:

Määrahakausi on yksi vuosi. Kuitenkin, kun talotoimikunnan, vuokralaistoimikunnan ja vuokralaisneuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta, ko. elimen toimikauden ensimmäiseltä vuodelta käyttämättä jäänyt, enintään 30 % vuotuisesta määrärahasta, määrärahaosuus voidaan "siirtää" seuraavalle vuodelle ilman vaikutusta seuraavan vuoden määrärahaan, ei kuitenkaan yli toimielimen toimikauden.

Vallitsevasta korona-tilanteesta johtuen Hekan johtoryhmä on tehnyt seuraavanlaisen päätöksen:

Päätettiin, että vuoden 2020 määrärahasta voidaan siirtää vuonna 2021 käytettäväksi enintään 60% vuoden 2020 määrärahan määrästä.

Päätös koskee niin talotoimikuntien, vuokralaistoimikuntien kuin vuokralaisneuvottelukunnan määrärahaa.