Talousarvioaikataulu 2022

Hekan tekemästä talousarvioaikataulusta näkee, milloin talotoimikunnalta tai vuokralaistoimikunnalta pyydetään lausuntoja. Aikataulu on ladattavisa alta.

Tärkeimmät päivät ovat:

Talotoimikunnille

Talotoimikunta antaa esityksen kohdekohtaisista korjaustoimenpiteistä ja hankinnoista 18.1.- 1.3.2021 välisenä aikana. Tämä lisäksihän tämän ulkopuolelta taloimikunnan tulee tehdä määrärahaselvitys vuodelta 2020 31.1.2021 mennessä, joka tulee merkitä tiedoksi seuraavassa pidettävässä toimikunnan kokouksessa. Näin ollen tässä kohtaa on hyvä pitää kokous.

31.5.2021 talotoimikunta saa tiedoksi kohdekohtaisen PTS:n sekä palautteet tekemistään korjausehdotuksista ja hankintaehdotuksista. Tässä kohtaa siis talotoimikunta saa ekan palautteen 1.3. mennessä antamiinsa esityksiin. Tämän vuoksi ei välttämätä tarvitse kokoontua, mutta tässä vaihessa voi vielä antaa sittten palautetta omalle isännöitsijälle sähköpostilla, jos on epäselviä juttuja tai muuten ollaan asioista eri mieltä.

Talotoimikunta antaa lausunnon rahoitussuunnitelmasta ja kohteen PTS:stä, talousarvioesityksestä, vuokrantasauksesta ja vuokranmäärityksestä 10.- 31.8. Tässä kohtaa on taas hyvä pitää kokous.

Vuokralaistoimikunnille

Vuokralaistoimikunnat saavat tiedoksi talotoimikuntien 1.3. mennessä antamat esitykset ja käsittelee ne ja antaa tarvittaessa lausunnon alueen yhteisistä toiveista tai linjauksista. Lisäksi vuokralaistoimikunta antaa tarvittaessa muutosesitykset vuokrantasauksen "alueen sisäinen sijainti" tekijöiden uusista tai muuttuneista tiedoita. Lausunto näistä annetaan siis tarvittaessa 22.3. mennessä.

Vuokralaistoimikunta saa tiedoksi 10.8. vuokrantasausalueensa talousarviomateriaalin.