Talkoot

Hekalla suositellaan lykkäämään talkoiden järjestämistä kunnes koronatilanne helpottuu sellaiseksi, että kokoontumisrajoituksia ja muita talkoisiin vaikuttavia rajoituksia voidaan purkaa. 
 
Kaikessa asukastoiminnassa, mukaan lukien talkoissa, tulee noudattaa voimassa olevia viranomaisohjeita muun muassa kokoontumisrajoituksista ja turvaväleistä. Jos talkoita päätetään Hekan suosituksesta poiketen järjestää, tulee niissä luonnollisesti noudattaa viranomaisohjeita ja huomioida Hekan koronarajoitukset. Kerhotilat ovat edelleen toistaiseksi suljettuna eikä niitä voida talkoiden yhteydessä käyttää. Talkootarjoilusta voi nauttia ulkona turvavälejä noudattaen. Talkoosaunojen lämmittäminen ei voimassa olevien rajoitusten vuoksi ole toistaiseksi mahdollista. Talkoolavan voi tilata talkoo-ohjeiden mukaisesti.  
Niin kutsutun talkoolavan voi poikkeuksellisesti tilata pihalle, vaikka talkoita ei nyt pidettäisi.

Linkki Hekan tiedotteeseen

Talkoisiin on Heka antanut seuraavanlaisia ohjeita:

https://www.hekaoy.fi/fi/asukkaalle/asuminen/piha-ja-siivoustalkoot

Heka on myös tehnyt 9.2.2021 ulkovälinevarastojen tai muiden yhteisten tilojen suursiivousohjeet talotoimikunnille. Ne voi lukea alta.