Talkoot

Hekan päivitetty ohje: Kokoontumisrajoitus muutetaan Suomessa 1.6.2020 lähtien 10 henkilöstä 50 henkilöön, joten talkoita voi järjestää ja siirtolavoja voi tilata talotoimikuntien toiveiden mukaisesti 1.6.2020 lähtien. Talkoita järjestettäessä on syytä ottaa huomioon turvaetäisyydet sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia.Talkoisiin on Heka antanut seuraavanlaisia ohjeita:

https://www.hekaoy.fi/fi/asukkaalle/asuminen/piha-ja-siivoustalkoot