Palkkiot

Palkkiosääntö 1.1.2020 alkaen

Hekan hallitus on kokouksessaan 10.9.2019 hyväksynyt uuden palkkiosäännön. Se tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

Talotoimikunnan, vuokralaistoimikunnan ja vuokralaisneuvottelukunnan ja luottamustehtävissä toimivien kokouspalkkiot ja vuokranmäärityksyksiköiden luottamushenkilöiden vuosipalkkiot sekä valvojien vuosipalkkiot 1.5.2013 lukien.


Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen hyväksymät palkkiomäärät:


Talotoimikunta

Talotoimikunnan jäsenille maksetaan palkkio kalenterivuoden aikana kuudesta (6)  ensimmäisestä kokouksesta. Erityisestä syystä voidaan päättää maksettavan kokouspalkkiota lisäksi yhdestä kokouksesta kerrallaan edellä mainittujen kuuden kokouksen lisäksi.

Talotoimikuntaan voi kuulua puheenjohtajan lisäksi 2-6 varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä.

72,50 euroa talotoimikunnan puheenjohtaja
60,00 euroa talotoimikunnan jäsen tai varajäsen osallistuessaan varsinaisen jäsenen tilalla kokoukseen

Asukkaiden kokouksesta ei makseta kokouspalkkiotaLuottamushenkilö

Mikäli asukkaiden kokous ei ole valinnut talotoimikuntaa vaan luottamushenkilön, on luottamushenkilöllä oikeus vuosipalkkioon, joka määräytyy talotoimikunnan puheenjohtajan palkkion mukaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että luottamushenkilö on antanut pyydetyt lausunnot . 


Vuokralaistoimikunta

145 euroa vuokralaistoimikunnan puheenjohtaja
120 euroa vuokralaistoimikunnan jäsen tai varajäsen osallistuessaan varsinaisen jäsenen tilalla kokoukseen.

Vuokralaistoimikunnan kokoukseen kutsutaan asukasjäsenet ja varajäsenet alueyhtiön hallituksesta ja työmaatoimikunnasta sekä alueen yhteinen valvoja ja heillä on kokoukseen osallistuessaan oikeus 120 euroan kokouspalkkioon.


Vuokralaisneuvottelukunta

145 euroa vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtaja
120 euroa vuokralaisneuvottelukunnan jäsen tai varajäsen osallistuessaan varsinaisen jäsenen tilalla kokoukseen.

Vuokralaisneuvottelukunnan kokoukseen kutsutaan Hekan hallituksen asukasjäsenet ja varajäsen sekä alueen yhteinen valvoja ja heillä on kokoukseen osallistuessaan oikeus 120 euron kokouspalkkioon.


Asukasvalvojan vuosipalkkiot

Palkkio maksetaan vain alueen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asukasvalvojalle, ei vmy-kohtaisille valvojille.

Kiiinteistöyhtiön valvoja:
1200 euroa vuodessa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhteinen talouden ja hallinnon valvoja

Alueyhtiöiden valvojat:
400 euroa vuodessa  jos asuntoja on 1700 tai alle
500 euroa vuodessa  jos asuntoja on 1701 ‐ 2500
600 euroa vuodessa  jos asuntoja on 2501 tai yli

Palkkion perusteena on alueen asukasvalvojan osalta alueen vuokranmääritysyksiköiden lukumäärä toimikautta edeltävän tilikauden lopussa. Liikehuoneistojen osalta jokainen alkava 60 m2 lasketaan yhdeksi asunnoksi.


Yhteistyöelimet

130 euroa työmaatoimikunnan jäsenet

Palkkiot 1.5.2013 lukien