Miksi kannattaa valita kohteelle oma talouden ja hallinnon valvoja?

Talotoimikunnan puheenjohtaja tai luottamushenkilö

Asukkaiden kokoukset lähestyvät hyvää vauhtia ja haluaisimme muistuttaa kohteen (vmy) valvojan liittyvästä valinnasta.

Hekan VD-sääntö uudistui vuoden 2020 alusta. Samalla talouden ja hallinnon valvojien tehtävät muuttuivat joiltain osin. Hekan talouden ja hallinnon valvojan tehtävät säilyivät samoina. Jokaisen VTK:n alueella oli ennen kuitenkin oma valvoja (21 valvojaa). Nyt alueen valvoja voidaan valita vain jokaisen aluetoimiston alueelle (5 valvojaa).  Alueen valvojan tarkastus- ja tehtäväalue on siis moninkertaistunut.

Jokaiselle kohteelle (vmy) voidaan kuitenkin valita oma valvoja. Nyt ei ole varsinainen valintavuosi, mutta kehottaisimme teitä kuitenkin valitsemaan kohteen valvojan. Uuden VD-säännön aikaan se on monellakin tapaa hyödyllinen.

Valvoja on ainoa, joka pääsee tarkastelemaan kohteen asiakirjoja. Tarkastelun kohteena voivat olla esim. sopimukset (siivous,viher), laskutus ja onko talotoimikunnan tekemiä päätöksiä noudatettu (parkkipaikat). Sellaisessa tapauksessa, jos kohteessa on menossa remontti, on valvojan valinta erittäin tärkeää, koska kukaan muu ei niitä urakka-asiakirjoja saa nähdä. Valvoja on siis hyvä olla valittuna, vaikka joka vuosi ei tarkasteltavia asioita olisikaan

Valvojan tehtävää ei tarvitse myöskään arastella. Vuoden alussa järjestetään uusille (ja vanhoillekin) valvojille koulutustilaisuus. Tarkastusta ei myöskään tarvitse mennä tekemään yksin. Kohteiden valvojille järjestetään yhteistarkastuksia aluetoimistoon, joissa voi olla paikalla myös alueen valvoja. Alueen valvoja sopii nämä yhteistarkastusten ajankohdat aluetoimiston kanssa ja lähettää niistä tietoa kohteen valvojille. Hekalaiset -sivustolta löytyy myös helppokäyttöinen lomake, jolla valvoja voi raportoida asukaskokoukselle tarkastuksestaan.

Hyvää syksyä ja hyvää asukasdemokratiaa 2020

Pirjo Salo                                                  Sami Auersalmi
Hekan talouden ja                                 VNK:n sihteeri
hallinnon valvoja