Asukkaiden kokoukset syksyllä 2019

Asukkaiden kokous tulee pitää vähintään kerran vuodessa. Kokouksen kutsuu koolle talotoimikunta tai luottamushenkilö ja, ellei näitä ole valittu tai muusta perusteellisesta syystä, omistajan edustaja. Kutsu asukkaiden kokoukseen on toimitettava jokaiseen huoneistoon jaettavalla ja talon ilmoitustauluille asetettavalla ilmoituksella vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka.

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki talossa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Äänioikeutettuja ovat myös liike- tai toimistotilojen välittömät haltijat siten, että heillä on kullakin huoneistoa kohden yksi ääni.

Asukas ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Kokous tulee pitää 15.11. mennessä ja sen pöytäkirja tulee palauttaa allekirjoitettuna 1.12. mennessä alueyhtiöön ja vuokralaistoimikunnan puheenjohtajalle.

Tänä syksynä valinnat tehdään uuden vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti. Jos ehdokkaana vapaana olevaan paikkaan ei ole paikalla asukkaiden kokouksessa, pitää hänen toimittaa kokoukselle oikealta löytyvä sitoumuslomake.

Ohesta on mahdollista ladata malliasialista, johon voi tehdä muutoksia sen mukaan, mitä kokouksessa halutaan käsitellä. Tummalla olavat tulee käsitellä.

Uutena asiana kokouksessa käsitellään talotoimikunnan valmistelema ehdotus toimintamäärärhan käytöstä vuonna 2020, josta sitten asukkaiden kokous päättää. Ohessa on toimintasuunnitelmapohja sitä varten.

Talotoimikunnan järjestäytymiskokous suositellaan pidettäväksi heti asukkaiden kokouksen jälkeen. Ohessa on myös siihen malliasialista sekä sen jälkeen täytettävä yhteystietolomake, joka myös tulee toimittaa 1.12. mennessä alueyhtiöön ja vuokralaistoimikunnan puheenjohtajalle. 


Ohjeita asiakirjamallien käyttöön:

Alla on asialistamalli asukkaiden kokoukseen .docx muodossa.

Asialistamallissa tummalla olevat tulee käsitellä asukkaiden kokouksessa. Kursiivilla olevat ovat vapaaehtoisia ja niiden käyttö kannatta miettiä.  Lisäksi täydennä yläosan tiedot. Lihavointi ja kursiivi kannattaa otaa pykälistä pois ennen tulostusta.

Muistakaa, että kutsu tulee jakaa jokaiseen vmy:n asuntoon ja ilmoitustauluille viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Ilmoittautuminen  ehdokkaaksi Hekan hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi tai Hekan / aluetoimiston toiminta-alueen talouden- ja hallinnon valvojaksi

Halutessasi ehdokkaaksi Hekan hallitukseen tai Hekan/aluetoimiston toiminta-alueen talouden ja hallinnon valvojaksi, on sinulla mahdollisuus esittäytymiseen näillä sivuilla. Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://www.hekalaiset.fi/ehdokkaat-heka-luottamustehtavii/

Samoilta sivuita pystyy sitten katsomaan ehdokkaiden esittäytymisiä.