Määrärahaohje ja palkkiot

Talotoimikuntien ja vuokralaistoimikuntien määrärahaohje

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus on 16.6.2015 kokouksessaan vahvistanut liitteenä olevat talotoimikuntien ja vuokralaistoimikuntien määrärahojen määräytymisperusteet vuoden 2016 alusta lähtien. Tätä ohjetta kuitenkin huomioidaan jo vuoden 2016 budjetoinnissa.

Ohjeesta poiketen esitys lisämäärärahasta tulee toimittaa alueyhtiöön viimeistään 1.5. Syynä aikataulun aikastumiseen on uusi talouarvioaikataulu, jossa talouarvioiden on määrä valmistua juhannukseen mennessä.

Määrärahojen käytön selvityslomakkeet

Vuokralaistoimikunta ja talotoimikunta on velvollinen selvittämään toimintamäärärahojensa käytön.

Selvitys tehdään edellisestä vuodesta tammikuussa. Selvityksen liitteenä tulee olla alkuperäiset kuitit ostoista ja kopio viimeisestä tiliotteesta.

Selvityksen tekeminen on edellytyksenä saada uusi toimintamääräraha.

Asiaan liittyvät lomakkeet löydät kohdasta Lomakkeita.

Talotoimikunnan, vuokralaistoimikunnan ja vuokralaisneuvottelukunnan ja luottamustehtävissä toimivien kokouspalkkiot ja vuokranmäärityksyksiköiden luottamushenkilöiden vuosipalkkiot sekä valvojien vuosipalkkiot 1.5.2013 lukien.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallituksen hyväksymät palkkiomäärät:

Talotoimikunta

Talotoimikunnan jäsenille maksetaan palkkio kalenterivuoden aikana kuudesta (6)  ensimmäisestä kokouksesta. Erityisestä syystä voidaan päättää maksettavan kokouspalkkiota lisäksi yhdestä kokouksesta kerrallaan edellä mainittujen kuuden kokouksen lisäksi.

Talotoimikuntaan voi kuulua puheenjohtajan lisäksi 2-6 varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä.

72,50 euroa talotoimikunnan puheenjohtaja
60,00 euroa talotoimikunnan jäsen tai varajäsen osallistuessaan varsinaisen jäsenen tilalla kokoukseen

Asukkaiden kokouksesta ei makseta kokouspalkkiota

Luottamushenkilö

Mikäli asukkaiden kokous ei ole valinnut talotoimikuntaa vaan luottamushenkilön, on luottamushenkilöllä oikeus vuosipalkkioon, joka määräytyy talotoimikunnan puheenjohtajan palkkion mukaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että luottamushenkilö on antanut pyydetyt lausunnot . 

Vuokralaistoimikunta

145 euroa vuokralaistoimikunnan puheenjohtaja
120 euroa vuokralaistoimikunnan jäsen tai varajäsen osallistuessaan varsinaisen jäsenen tilalla kokoukseen.

Vuokralaistoimikunnan kokoukseen kutsutaan asukasjäsenet ja varajäsenet alueyhtiön hallituksesta ja työmaatoimikunnasta sekä alueen yhteinen valvoja ja heillä on kokoukseen osallistuessaan oikeus 120 euroan kokouspalkkioon.

Vuokralaisneuvottelukunta

145 euroa vuokralaisneuvottelukunnan puheenjohtaja
120 euroa vuokralaisneuvottelukunnan jäsen tai varajäsen osallistuessaan varsinaisen jäsenen tilalla kokoukseen.

Vuokralaisneuvottelukunnan kokoukseen kutsutaan Hekan hallituksen asukasjäsenet ja varajäsen sekä alueen yhteinen valvoja ja heillä on kokoukseen osallistuessaan oikeus 120 euron kokouspalkkioon.

Asukasvalvojan vuosipalkkiot

Palkkio maksetaan vain alueen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asukasvalvojalle, ei vmy-kohtaisille valvojille.

Kiiinteistöyhtiön valvoja:
1200 euroa vuodessa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhteinen talouden ja hallinnon valvoja

Alueyhtiöiden valvojat:
400 euroa vuodessa  jos asuntoja on 1700 tai alle
500 euroa vuodessa  jos asuntoja on 1701 ‐ 2500
600 euroa vuodessa  jos asuntoja on 2501 tai yli

Palkkion perusteena on alueen asukasvalvojan osalta alueen vuokranmääritysyksiköiden lukumäärä toimikautta edeltävän tilikauden lopussa. Liikehuoneistojen osalta jokainen alkava 60 m2 lasketaan yhdeksi asunnoksi.

Työmaatoimikunta

145 euroa työmaatoimikunnan puheenjohtaja
120 euroa työmaatoimikunnan jäsenet

Työajan ulkopuolella pidettyyn työmaatoimikunnan kokoukseen osallistuvalle toimitusjohtajalle ja isännöitsijälle maksetaan sama palkkio kuin työmaatoimikunnan jäsenelle. 

Hallitus

200 euroa  + 2185 euroa vuosipalkkio hallituksen puheenjohtaja
200 euroa hallituksen jäsenet

Työajan ulkopuolella pidettyyn hallituksen kokoukseen osallistuvalle toimitusjohtajalle, isännöitsijälle ja mahdollisesti erikseen nimetylle sihteerille maksetaan sama palkkio kuin hallituksen jäsenelle. 

Vuokralaisdemokratian edellyttämät kokoukset yhtiöiden henkilökunnan osalta

120 euroa maksetaan yhtiön edustajalle työajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista.

Käsite "työajan ulkopuolella"

Kokous katsotaan työajan ulkopuolella pidetyksi, jos kokouksesta vähintään puoli tuntia tai tätä lyhyempi kokous kokonaisuudessaan pidetään normaalin työajan ulkopuolella. Normaali työaika on arkisin klo 8.15‐16.00.