Hinnastoja

KÄYTTÖMAKSUT

Heka ottaa 1.1.2018 käyttöönsä yhteänäiset käyttömaksut sauna-, autopaikka- ja talopesulahinnoissa.

PALVELUHINNASTO

Hekan alueyhtiöissä otetaan käyttöön yhtenäinen palveluhinnasto 1.3.2016 alkaen.

VAHINGONKORVAUSHINNASTO

Hekalla otetaan 1.11.2015 käyttöön vahingonkorvaushinnasto. Sitä käytetään tilanteissa, joissa asunnossa korjataan vaurioita, jotka vuokralainen on aiheuttanut. Tavallisimmin tällaiset vauriot todetaan asuntotarkastuksessa, joka tehdään ennen poismuuttoa vuokralaisen irtisanottua vuokrasopimuksensa.

Vuokralaisen velvollisuus on hoitaa ja ylläpitää asuntoansa huolellisesti. Asunnon normaalista kulumisesta johtuvasta korjaamisesta ei kuitenkaan laskuteta asukasta. Asunnon hoitoon kuuluu myös siisteydestä huolehtiminen. Siksi hinnastossa on oma kohtansa myös tilanteisiin, jossa muuttosiivous on jäänyt tekemättä.

Vahingonkorvaushinnaston perustana on asukkaiden tasapuolinen kohtelu: vaurioista ja laiminlyönneistä aiheutuneista kustannuksista vastaa niiden aiheuttaja. Asukkaalla on mahdollisuus myös itse korjata tai korjauttaa aiheuttamansa vauriot asunnossa. Korvausvelvollisuus poistuu kun Hekan alueyhtiön edustaja on hyväksynyt tehdyt toimet.

Hinnaston hinnat vastaavat keskimääräisiä korjauskustannuksia ja sisältävät työn, tarvikkeet sekä voimassa olevan alv:n.

KUSTANNUSVASTUUTAULUKKO

Alla on Hekan kustannusvastuutaulukko, josta näkyy mitkä asiat kuuluu asukkaan maksettavaksi ja mitkä vuokranantajalle.