Ehdokkaat Heka-luottamustehtäviin syksy 2021

Ehdokkaaksi luottamustehtävään

Ilmoittautuminen ehdokkaaksi tehtäviin tulee tehdä 15.9. mennessä, jotta ne julkaistaan näillä sivulla ja syyskuun lopulla ilmestyvässä hekalaiset -lehdessä. Toki asukkaiden kokouksissa voi asettaa ehdolle myös muita ehdokkaita. Aikataulun syy on, että meillä olisi mahdollisimman paljon ehdokkaita jo siinä vaiheessa, kun asukkaiden kokouksia aletaan järjestämään syyskuun  puolen välin jälkeen.

Tässä osiossa esitellään henkilöt, jotka ovat halukkaita asettumaan ehdolle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka)  hallituksen jäseniksi ja/tai  varajäseneksi sekä asukkaiden lukuun toimivaksi talouden ja hallinnon valvojaksi. Lisäksi ehdokkaat aluetoimiston toiminta-alueen taloudenvalvojiksi voivat esittäytyä.

Hekan hallituksen asukkaiden nimeämät jäsenet valitsee vuokralaisneuvottelukunta tammikuussa 2022. Lopullisesti hallituksen asukasjäsenet nimeää yhtiökokous huhtikuun lopulla. Hallituksen toimikausi onkin virallisesti yhtiökokouksesta yhtiökokoukseen.

Ehdokkaat tehtäviin asetetaan asukkaiden kokouksissa, jotka tulee pitää 15.11.2021mennessä. 

Asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista alueen vuokralaistoimikunta valitsee yhden naisehdokkaan ja yhden mies ehdokkaan varsinaisiksi jäseniksi sekä yhden varajäsenehdokkaan, joita se esittää vuokralaisneuvottelukunnalle. Samoin asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista vuokralaistoimikunta valitsee ja esittää vuokralaisneuvottelukunnalle yhden ehdokkaan Hekan talouden ja hallinnon valvojaksi.

Hekan hallituksen asukkaiden nimeämillä jäsenillä sekä Hekan talouden ja hallinnon valvojalla on läsnäolo- ja puheoikeus vuokralaisneuvottelukunnan kokouksissa.

Hallituksen jäsenet ja Hekan valvoja toimivat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, mutta ennen kaikkea vuokralaisneuvottelukunnan kanssa, joka tarvittaessa linjaa asukkaiden kantoja asioihin. Kenenkään ei siis tarvitse tai pidä toimia luottamustehtävässä yksin, vaan kaikikien asukkaiden edustajien tulee tehdä yhteistyötä niin oman yksikkönsä tai alueensa sisällä kuin koko kaupungin tasolla.

Lisäksi Hekan valvoja tutustuu Hekan hallintoon ja talouteen, opastaa alueyhtiöiden valvojia ja yhteistyössä Hekan talousjohtajan kanssa luo ohjeistusta valvojien toiminnalle.

Mikäli Sinä olet kiinnostunut ja halukas toimimaan asukkaiden luottamushenkilönä koko kaupungin tasolla ja Sinulla on

  • käytettävissä riittävästi aikaa tehtävien ja yhteisten asioiden hoitamiseen
  • kyky toimia asukkaiden edustajana yksin ja/tai yhdessä muiden luottamushenkilöiden kanssa
  • yhteishallintolain ja vd-säännön riittävä tuntemus
  • käsitys edustuksellisen demokratian merkityksestä ja vaatimuksista
  • halu kehittyä tehtävässä

HUOM! Hallituksen asukasjäsenet ja asukasvarajäsen sekä Hekan valvoja osallistuvat vuokralaisneuvottelukunnan kokouksiin. 

Ehdokkaat löytyvät alta.

Alla esitellään henkilöitä, jotka ovat halukkaita asettumaan ehdolle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka)  hallituksen jäseniksi ja/tai  varajäseneksi sekä asukkaiden lukuun toimivaksi talouden ja hallinnon valvojaksi. Lisäksi löytyy ehdokkaita aluetoimiston toiminta-alueen taloudenvalvojiksi. 

Hekan hallituksen asukkaiden nimeämät jäsenet valitsee vuokralaisneuvottelukunta tammikuussa 2022. Lopullisesti hallituksen asukasjäsenet nimeää yhtiökokous huhtikuun lopulla. Hallituksen toimikausi onkin virallisesti yhtiökokouksesta yhtiökokoukseen. 

Ehdokkaat tehtäviin asetetaan asukkaiden kokouksissa, jotka tulee pitää 15.11.2021 mennessä. Näin ollen asukkaiden kokous voi nimetä myös muita henkilöitä kyseisiin tehtäviin, mikäli he ovat paikalla tai toimittavat kokoukselle hekalaiset.fi sivuilta löytyvän suostoumuslomakkeen tehtävään. Ja jos ehdokas haluaa jakaa esittelynsä muuallakin, voi täyttää alhaalta löytyvän lomakkeen.

Hekan hallituksen asukkaiden nimeämillä jäsenillä sekä Hekan talouden ja hallinnon valvojalla on läsnäolo- ja puheoikeus vuokralaisneuvottelukunnan kokouksissa. 

Hallituksen jäsenet ja Hekan valvoja toimivat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, mutta ennen kaikkea vuokralaisneuvottelukunnan kanssa, joka tarvittaessa linjaa asukkaiden kantoja asioihin. Kenenkään ei siis tarvitse tai pidä toimia luottamustehtävässä yksin, vaan kaikikien asukkaiden edustajien tulee tehdä yhteistyötä niin oman yksikkönsä tai alueensa sisällä kuin koko kaupungin tasolla. Lisäksi Hekan valvoja tutustuu Hekan hallintoon ja talouteen, opastaa alueyhtiöiden valvojia ja yhteistyössä Hekan talousjohtajan kanssa luo ohjeistusta valvojien toiminnalle.

Ehdokkaat luottamustehtäviin

Ehdokkaat eri tehtäviin aakkosjärjestyksessä, päivitetty 27.10.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tehtävät

Hekan hallituksen jäsen

Ekqvist Marko (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Franckenhaeuser Sebastian

Helal Fardoos (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Kumpulainen Juho (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Leino Jani-Pekka (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Mountassir Abdallah (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Salo Pirjo

Sipilä Carita

Tammenheimo Peter (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Vuori Anne


Hekan hallituksen varajäsen

Ekqvist Marko (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Kumpulainen Juho (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Leino Jani-Pekka (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Salo Pirjo

Tammenheimo Peter (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)


Hekan talouden ja hallinnon valvoja

Anttila Tuomas

Kumpulainen Juho (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Leino Jani-Pekka (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Rantanen Auli (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)


Aluetoimiston toiminta-alueen talouden ja hallinnon valvoja

Etelä

Anttila Tuomas


Itä

Hmidi Carina

Rantanen Auli (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)


Kaakko

Hovatov Pekka


Koillinen

Töyri Hannu


Länsi

Kumpulainen Juho (esittely saatavilla vuokralaistoimikunnalta)

Satokangas Sari


Lomake ehdokkaaksi ilmoittautumiseen

Edellleen tällä lomakkeella voi ilmoittautua, mutta tietoja ei julkaista näillä sivuilla.  Tiedot jaetaan kuitenkin vuokralaisneuvottelukunnan jäsenten kautta talotoimikunnnille.

Lomakkeen täytön jälkeen lähetä skannattu suostumuslomake osoitteella sami@phyk.fi. Ilman sitä esittelyä ei jaeta. Halutessasi kuvan esittelyysi lähetä myös se samaan osoitteeseen.

Tehtävät, joihin olen käytettävissä *