Ehdokkaat Heka-luottamustehtäviin syksy 2019

Ehdokkaaksi luottamustehtävään

Tässä osiossa esitellään henkilöt, jotka ovat halukkaita asettumaan ehdolle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka)  hallituksen jäseniksi ja/tai  varajäseneksi sekä asukkaiden lukuun toimivaksi talouden ja hallinnon valvojaksi. Lisäksi ehdokkaat aluetoimiston toiminta-alueen taloudenvalvojiksi voivat esittäytyä.

Hekan hallituksen asukkaiden nimeämät jäsenet valitsee vuokralaisneuvottelukunta tammikuussa 2020. Lopullisesti hallituksen asukasjäsenet nimeää yhtiökokous huhtikuun lopulla. Hallituksen toimikausi onkin virallisesti yhtiökokouksesta yhtiökokoukseen.

Ehdokkaat tehtäviin asetetaan asukkaiden kokouksissa, jotka tulee pitää 15.11.2019 mennessä. 

Asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista alueen vuokralaistoimikunta valitsee yhden naisehdokkaan ja yhden mies ehdokkaan varsinaisiksi jäseniksi sekä yhden varajäsenehdokkaan, joita se esittää vuokralaisneuvottelukunnalle. Samoin asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista vuokralaistoimikunta valitsee ja esittää vuokralaisneuvottelukunnalle yhden ehdokkaan Hekan talouden ja hallinnon valvojaksi.

Hekan hallituksen asukkaiden nimeämillä jäsenillä sekä Hekan talouden ja hallinnon valvojalla on läsnäolo- ja puheoikeus vuokralaisneuvottelukunnan kokouksissa.

Hallituksen jäsenet ja Hekan valvoja toimivat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, mutta ennen kaikkea vuokralaisneuvottelukunnan kanssa, joka tarvittaessa linjaa asukkaiden kantoja asioihin. Kenenkään ei siis tarvitse tai pidä toimia luottamustehtävässä yksin, vaan kaikikien asukkaiden edustajien tulee tehdä yhteistyötä niin oman yksikkönsä tai alueensa sisällä kuin koko kaupungin tasolla.

Lisäksi Hekan valvoja tutustuu Hekan hallintoon ja talouteen, opastaa alueyhtiöiden valvojia ja yhteistyössä Hekan talousjohtajan kanssa luo ohjeistusta valvojien toiminnalle.

Mikäli Sinä olet kiinnostunut ja halukas toimimaan asukkaiden luottamushenkilönä koko kaupungin tasolla ja Sinulla on

  • käytettävissä riittävästi aikaa tehtävien ja yhteisten asioiden hoitamiseen
  • kyky toimia asukkaiden edustajana yksin ja/tai yhdessä muiden luottamushenkilöiden kanssa
  • yhteishallintolain ja vd-säännön riittävä tuntemus
  • käsitys edustuksellisen demokratian merkityksestä ja vaatimuksista
  • halu kehittyä tehtävässä

HUOM! Hallituksen asukasjäsenet ja asukasvarajäsen sekä Hekan valvoja osallistuvat vuokralaisneuvottelukunnan kokouksiin. 

Ehdokkaat löytyvät alta (päivitetään n. kerran viikossa)

Ehdokkaat luottamustehtäviin

Ehdokkaat eri tehtäviin aakkosjärjestyksessä, päivitetty 17.11.

Lomakkeen täytön jälkeen lähetä skannattu suostumuslomake osoitteella sami@phyk.fi. Ilman sitä esittelyä ei julkaista. Halutessasi kuvan esittelyysi lähetä myös se samaan osoitteeseen.