Ehdokkaat Heka-luottamustehtäviin syksy 2021

Alla esitellään henkilöitä, jotka ovat halukkaita asettumaan ehdolle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka)  hallituksen jäseniksi ja/tai  varajäseneksi sekä asukkaiden lukuun toimivaksi talouden ja hallinnon valvojaksi. Lisäksi löytyy ehdokkaita aluetoimiston toiminta-alueen taloudenvalvojiksi. 

Hekan hallituksen asukkaiden nimeämät jäsenet valitsee vuokralaisneuvottelukunta tammikuussa 2022. Lopullisesti hallituksen asukasjäsenet nimeää yhtiökokous huhtikuun lopulla. Hallituksen toimikausi onkin virallisesti yhtiökokouksesta yhtiökokoukseen. 

Ehdokkaat tehtäviin asetetaan asukkaiden kokouksissa, jotka tulee pitää 15.11.2021 mennessä. Näin ollen asukkaiden kokous voi nimetä myös muita henkilöitä kyseisiin tehtäviin, mikäli he ovat paikalla tai toimittavat kokoukselle hekalaiset.fi sivuilta löytyvän suostoumuslomakkeen tehtävään. Ja jos ehdokas haluaa jakaa esittelynsä muuallakin, voi täyttää alhaalta löytyvän lomakkeen.

Hekan hallituksen asukkaiden nimeämillä jäsenillä sekä Hekan talouden ja hallinnon valvojalla on läsnäolo- ja puheoikeus vuokralaisneuvottelukunnan kokouksissa. 

Hallituksen jäsenet ja Hekan valvoja toimivat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, mutta ennen kaikkea vuokralaisneuvottelukunnan kanssa, joka tarvittaessa linjaa asukkaiden kantoja asioihin. Kenenkään ei siis tarvitse tai pidä toimia luottamustehtävässä yksin, vaan kaikikien asukkaiden edustajien tulee tehdä yhteistyötä niin oman yksikkönsä tai alueensa sisällä kuin koko kaupungin tasolla. Lisäksi Hekan valvoja tutustuu Hekan hallintoon ja talouteen, opastaa alueyhtiöiden valvojia ja yhteistyössä Hekan talousjohtajan kanssa luo ohjeistusta valvojien toiminnalle.

Ehdokkaat luottamustehtäviin

Ehdokkaat eri tehtäviin aakkosjärjestyksessä, päivitetty 15.9.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tehtävät

Hekan hallituksen jäsen

Franckenhaeuser Sebastian

Salo Pirjo

Sipilä Carita

Vuori Anne


Hekan hallituksen varajäsen

Salo Pirjo


Hekan talouden ja hallinnon valvoja

Anttila Tuomas


Aluetoimiston toiminta-alueen talouden ja hallinnon valvoja

Etelä

Anttila Tuomas


Itä

Hmidi Carina


Kaakko

Hovatov Pekka


Koillinen

Töyri Hannu


Länsi

Satokangas Sari


Lomake ehdokkaaksi ilmoittautumiseen

Edellleen tällä lomakkeella voi ilmoittautua, mutta tietoja ei julkaista näillä sivuilla.  Tiedot jaetaan kuitenkin vuokralaisneuvottelukunnan jäsenten kautta talotoimikunnnille.

Lomakkeen täytön jälkeen lähetä skannattu suostumuslomake osoitteella sami@phyk.fi. Ilman sitä esittelyä ei jaeta. Halutessasi kuvan esittelyysi lähetä myös se samaan osoitteeseen.

Tehtävät, joihin olen käytettävissä *