Ehdokkaat Heka-luottamustehtäviin syksy 2017

Ehdokkaaksi luottamustehtävään

Tässä osiossa esitellään henkilöt, jotka ovat halukkaita asettumaan ehdolle Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka)  hallituksen jäseniksi ja/tai  varajäseneksi sekä asukkaiden lukuun toimivaksi talouden ja hallinnon valvojaksi.

Hekan hallituksen asukkaiden nimeämät jäsenet valitsee vuokralaisneuvottelukunta tammikuussa 2018. Lopullisesti hallituksen asukasjäsenet nimeää yhtiökokous huhtikuun lopulla. Hallituksen toimikausi onkin virallisesti yhtiökokouksesta yhtiökokoukseen.

Ehdokkaat tehtäviin asetetaan asukkaiden kokouksissa, jotka tulee pitää 15.11.2017 mennessä. 

Asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista alueen vuokralaistoimikunta valitsee yhden naisehdokkaan ja yhden mies ehdokkaan varsinaisiksi jäseniksi sekä yhden varajäsenehdokkaan, joita se esittää vuokralaisneuvottelukunnalle. Samoin asukkaiden kokousten asettamista ehdokkaista vuokralaistoimikunta valitsee ja esittää vuokralaisneuvottelukunnalle yhden ehdokkaan Hekan talouden ja hallinnon valvojaksi.

Hekan hallituksen asukkaiden nimeämillä jäsenillä sekä Hekan talouden ja hallinnon valvojalla on läsnäolo- ja puheoikeus vuokralaisneuvottelukunnan kokouksissa.

Hallituksen jäsenet ja Hekan valvoja toimivat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, mutta ennen kaikkea vuokralaisneuvottelukunnan kanssa, joka tarvittaessa linjaa asukkaiden kantoja asioihin. Kenenkään ei siis tarvitse tai pidä toimia luottamustehtävässä yksin, vaan kaikikien asukkaiden edustajien tulee tehdä yhteistyötä niin oman yksikkönsä tai alueensa sisällä kuin koko kaupungin tasolla.

Lisäksi Hekan valvoja tutustuu Hekan hallintoon ja talouteen, opastaa alueyhtiöiden valvojia ja yhteistyössä Hekan talousjohtajan kanssa luo ohjeistusta valvojien toiminnalle.

Mikäli Sinä olet kiinnostunut ja halukas toimimaan asukkaiden luottamushenkilönä koko kaupungin tasolla ja Sinulla on

  • käytettävissä riittävästi aikaa tehtävien ja yhteisten asioiden hoitamiseen
  • kyky toimia asukkaiden edustajana yksin ja/tai yhdessä muiden luottamushenkilöiden kanssa
  • yhteishallintolain ja vd-säännön riittävä tuntemus
  • käsitys edustuksellisen demokratian merkityksestä ja vaatimuksista
  • halu kehittyä tehtävässä

HUOM! Hallituksen asukasjäsenet ja asukasvarajäsen sekä Hekan valvoja osallistuvat vuokralaisneuvottelukunnan kokouksiin. 

Täytä sähköinen lomake ja asetu ehdokkaaksi!

Ehdokkaat löytyvät valikosta kohdasta Ehdokkaat 1.5.2018 - 30.4.2019 (julkaistaan 12.9. ja päivitetään sen jälkeen n. kerran viikossa 15.11. asti)


Toimivaltaisuus

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen tulee olla täysi-ikäinen luonnollinen henkilö. Osakeyhtiön hallituksen jäsenenä ei voi toimia oikeushenkilö eikä alaikäinen eikä konkurssissa oleva, eikä se, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Liiketoimintakielto vaikuttaa kelpoisuuteen toimia hallituksen jäsenenä tietyissä tapauksissa.

Ilmoittautuessaan ehdokkaaksi henkilö samalla antaa vakuutuksen siitä, että hän täyttää kriteerit.

*
*
*
*

Yhteystietojen julkaiseminen valinnan jälkeen

Mikäli ehdolla oleva henkilö valitaan johonkin yllä mainituista tehtävistä hän ehdokkaaksi asettuessaan antaa samalla suostumuksensa siihen, että hänen nimi ja yhteystiedot julkaistaan tehtävän hoidon edellyttämällä tavalla ja laajuudessa esim. alueyhtiössä (alueiden internetsivuilla), kiinteistöyhtiössä, vuokranmääritysyksiköissä (ilmoitustaululla), vuokralaistoimikunnissa ja vuokralaisneuvottelukunnassa.

*
*
*

Halutessasi voit liittää mukaan kuvan.

Kuva tulee olla jpg-muodossa ja se saa olla enintään 2 Mt kokoinen.

Tiedostojen maksimikoko yhteensä on 10 Mt.


Suostumuslomake

 

Tämän kautta voit laittaa suostumuslomakkeen skannattuna ladattavaksi sivulta. Voit myös lähettää sen postitse Sami Auersalmelle, jolloin se skannataan sivustolle. Postitusosoitteen voi kysyä sami@phyk.fi. Suostumuslomake täytyy olla asukkaiden kokouksen käytettävissä, jos ehdokas ei ole paikalla kokouksessa. Ilman suostumuslomaketta ei ilmoitusta julkaista.


Seuraavat tiedot kysytään mahdollista tarkistusta varten, tietoja ei julkaista!

*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.